Home Zuid-Holland Gorinchem Onderzoek naar alternatief E uitgebreid

Onderzoek naar alternatief E uitgebreid

Grontmij onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat de beste oplossing voor de A27, binnen het beschikbare budget. Daarbij wordt steeds verder in de toekomst gekeken. “Eerst bekeken we de situatie tot en met 2020, nu kijken we ook richting 2030.” In het onderzoek bekijkt Grontmij de beste opties op de vier deeltrajecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbreding of de aanleg van een spitsstrook. Dit levert een aantal verschillende combinaties op, die varianten worden genoemd.

Gehele traject
Oorspronkelijk zou Grontmij de verschillende varianten onderzoeken op verkeerskundige effecten en milieueffecten tot en met 2020. Inmiddels wordt uitgegaan van 2030. Frank Fieman, planstudiemanager A27 bij Rijkswaterstaat: ‘Er is nu eenmaal onvoldoende budget om de A27 over het gehele traject te verbreden.’

Meeste rendement
Fieman legt uit dat door het jaar 2030 als uitgangspunt te nemen beter te voorspellen is welke variant ook in de verdere toekomst het meeste rendement oplevert. ‘De eerste verkeerskundige resultaten van het onderzoek lieten echter zien dat er in 2030 toch op twee locaties knelpunten overbleven, zoals filevorming en een verminderde doorstroming.’

Knelpunten
Opvallend is dat de verwachte knelpunten telkens op hetzelfde deel van het traject optraden. “Tussen Houten en Everdingen in noordelijke richting”, vertelt Fieman. “En bij Gorinchem, ook richting Utrecht.”

Daarom is het onderzoek uitgebreid. Fieman: ‘We gaan nu kijken wat er gebeurt als we juist op die delen van het traject gaan verbreden. Je kunt dus zeggen dat er twee nieuwe bouwstenen zijn toegevoegd. Zo kunnen we een betere afweging maken.’

Advies
Als het onderzoek eenmaal is afgerond, brengen de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) en de Maatschappelijke Adviesgroep (MAG) samen een advies uit aan de minister. Die beslist uiteindelijk welke drie kansrijke varianten nader worden onderzocht.

Voorkeursalternatief
Fieman verwacht dat het onderzoeksrapport over het voorkeursalternatief dit najaar af is. ‘Ook over dit rapport wordt de mening van de BAG en MAG gevraagd. De minister neemt de uiteindelijke beslissing.’ Rijkswaterstaat werkt het voorkeursalternatief vervolgens uit in een ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER).

Laad meer Gorinchem

Geef een reactie

Bekijk ook

Amersfoort – Gezocht – Moorden Mohammed Alarasi (22) en Samir Jabli (38)

[UPDATE: De politie heeft dinsdagochtend 13 februari een 44-jarige verdachte aangehouden i…