Home Limburg Heerlen Tevredenheid over Veolia en Regiotaxi onveranderd hoog

Tevredenheid over Veolia en Regiotaxi onveranderd hoog

De waardering van de reiziger voor het openbaar vervoer van Veolia in Limburg is meer dan ruim voldoende. Met een rapportcijfer van 7,2 in Noord- en Midden-Limburg en een 7,5 in Zuid-Limburg scoort het openbaar vervoer in onze provincie rond het landelijk gemiddelde van 7,4.

Dat blijkt uit de OV-Klantenbarometer2012, een landelijk onderzoek naarde klanttevredenheid in het openbaar vervoer, dat jaarlijks wordt gehouden. Meest opvallende stijging is de waardering voor de prijs van een busrit. In Noord- en Midden-Limburg steeg de waardering hiervoor van 6,3 naar 6,6 en in Zuid-Limburg van 6,0 naar 6,7. Ook de waardering voor het gebruiksgemak van de OV-chipkaart neemt verder toe. Dat was in Noord- en Midden-Limburg gestegen van 7,1 naar 7, 3 en in Zuid-Limburg van 6,7 naar 7,6. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Als provincie zijn wij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar vervoer. De waardering van de klant is dan ook een belangrijke indicatie.” Naast het landelijk klanttevredenheidsonderzoek is in Limburg onlangs ook de klanttevredenheid onder de reizigers met de Regiotaxi onderzocht. De waardering hiervoor bedraagt 7,4.

De Heuvellandlijn, de spoorlijn van Maastricht naar Kerkrade, steekt evenals vorig jaar met een 7,5 boven de rest uit. De Maaslijn, de trein van Roermond naar Nijmegen, houdt met een 6,9 eveneens een gelijke waardering ten opzichte van 2011. De gemiddelde tevredenheid van alle regionale spoorlijnen bedraagt 7,2. Over de gehele linie zijn verder de resultaten vergelijkbaar met die van vorig jaar: Deelaspecten van het reizen met de trein die er positief uitspringen zijn: de kans op een zitplaats, het instapgemak, de informatievoorziening, de punctualiteit en de reissnelheid.

Bus

De waardering voor de dienstverlening in 2012 is in het algemeen vergelijkbaar met die van 2011. Aspecten van het openbaar vervoer die door de reizigers in beide delen van Limburg het best worden beoordeeld, zijn de kans op een zitplaats: en het in- en uitstapgemak, beide met een waardering boven de 8,8. Ook de veiligheid wordt met een 7,9 positief beoordeeld. De waardering van de punctualiteit is eveneens gelijk gebleven: in Noord- en Midden-Limburg is dit 7,0, in Zuid-Limburg 7,3. Verder scoren aspecten zoals de netheid van de voertuigen, de reissnelheid, het instapgemak en de informatievoorziening een ruime voldoende.

Er zijn ook enkele specifieke aandachtspunten. Reizigers geven de informatievoorziening bij vertragingen een onvoldoende. In Noord- en Midden-Limburg een 4,3, in Zuid-Limburg is het met een 4,9 iets beter. Ook de tevredenheid over de klachtenafhandeling is laag met een 5,1 in Noord- en Midden-Limburg en een 5,5 in Zuid-Limburg.

Regiotaxi

In opdracht van de Provincie Limburg is eind 2011 ook een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de gebruikers van de Regiotaxi in Limburg. Het betreft uitsluitend personen die de Regiotaxi gebruiken als een aanvulling op het openbaar vervoer. Mensen met een WMO-indicatie deden niet mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de reizigers tevreden zijn met de dienstverlening van Regiotaxi. Dat komt tot uitdrukking in een rapportcijfer van 7,4, vergelijkbaar met de 7,5 uit 2011.

De belangrijkste redenen voor gebruik van de Regiotaxi OV zijn reizen die gerelateerd zijn aan de gezondheid van de gebruiker of aan het bezoeken van familie, vrienden en kennissen.

Bijna de helft van de respondenten is aangewezen op de Regiotaxi OV. De bus en trein bieden volgens de geënquêteerden onvoldoende mogelijkheden om de gewenste bestemming te kunnen bereiken en zijn lastig met instappen. Ze vergen te vaak een overstap en kennen een te lange reistijd. De Regiotaxi OV biedt

daarentegen  in de ogen van de respondenten een aantal grote voordelen (deur-tot-deur-vervoer tegen een redelijke prijs, een chauffeur die helpt met instappen en meer vrijheid in keuze van het tijdstip van de reis). De tevredenheid over de Regiotaxi OV is over de gehele linie heel goed. De respondenten zijn zeerte spreken over de kwaliteit van de telefooncentrale, de regiotaxibusjes en   de  chauffeurs. De klachtenafhandeling  verdient daarentegen nog aandacht. Daarnaast kan de dienstverlening nog verder worden verbeterd door er nauwgezetter voor te zorgen dat reizigers binnen de marge van 15 minuten worden opgehaald en dat er minder wordt omgereden.

 

 

Laad meer Heerlen

Geef een reactie

Bekijk ook

Noord-Limburg – Acht aanhoudingen bij internationale criminaliteitscontroles

Op twee locaties in Venlo vonden woensdag tussen 15.30 en 22.00 uur grote criminaliteitsco…