Home Nederland Deskundigen helpen bij oplossen aanbestedingsklachten

Deskundigen helpen bij oplossen aanbestedingsklachten

Met aanbestedingsprocedures krijgen ondernemers de kans mee te dingen naar overheidsopdrachten. Deze procedures zijn echter soms ingewikkeld en kunnen leiden tot klachten of geschillen. Daarom komt er vanaf 1 april 2013 een zogeheten ‘Commissie van Aanbestedingsexperts’ die bemiddelt en niet-bindend advies geeft bij klachten over aanbestedingsprocedures.

De heren mr. J.G.J. (Joop) Janssen (advocaat aanbestedingsrecht bij Stibbe Advocaten en Notarissen te Amsterdam) en prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen (hoogleraar privaatrecht aan de VU en hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de UvT) worden voorzitter en vicevoorzitter van de Commissie. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Commissie bemiddelt of geeft niet-bindend advies aan ondernemers en aanbestedende diensten – zoals gemeenten en provincies – over klachten met betrekking tot de uitvoering van de Aanbestedingswet 2012. Hiermee dragen de experts bij aan het vinden van een oplossing bij aanbestedingsklachten en zorgt men er voor dat de kennis bij ondernemingen aanbestedende diensten over aanbestedingen toeneemt.

De Commissie bestaat uit 2 leden die beiden zijn geselecteerd door vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers. Ze zijn benoemd voor een periode van 2 jaar, en kunnen worden herbenoemd. Bij de werkzaamheden zal de Commissie zich laten bijstaan door aanbestedingsexperts, waarvoor op dit moment een selectieprocedure loopt.

De start van de Commissie valt samen met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012. Dankzij deze wet krijgen ondernemers een eerlijkere kans bij aanbestedingen van overheidsopdrachten en worden de procedures vereenvoudigd.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …