Home Limburg Heuvelland Maastricht Geusseltbad opent deuren op 1 mei 2013

Geusseltbad opent deuren op 1 mei 2013

Op 1 mei 2013 gaat het nieuwe Geusseltbad officieel open voor publiek. Zwemverenigingen en zorggroepen kunnen al vanaf begin april gefaseerd terecht in het meest duurzame zwembad van Nederland. In de komende weken werkt Maastricht Sport aan de voorbereidingen voor de ingebruikname. In juni 2013 volgt de officiële, feestelijke opening van het bad.

Uitgebreide voorbereidingen

Maastricht Sport, dat het Geusseltbad gaat exploiteren, bereidt zich uitge­breid voor op de opening. Naast een verhuizing en de bestaande taken in de huidige zwembaden, de binnen- en buitensport en de speelvoorzie­ningen in de openbare ruimte volgen medewerkers diverse trainingen en opleidingen om efficiënt en effectief in de nieuwe omgeving te kunnen werken. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de infrastructuur rondom het gebouw, overleg met verenigingen omtrent verhuizing en het testen van alle (technische) voorzieningen met gebruikers. Al met al een forse operatie voor alle betrokken partijen.

Uitgebreid activiteitenprogramma

Met een activiteitenprogramma voor alle klanten wordt op gepaste wijze afscheid genomen van de huidige zwembaden. Alle Maastrichtse zwemvrienden kunnen op zondag 14 april voor het symbolische bedrag van € 1,00 hun laatste baantjes trekken in zwembad Heer en Dousberg. Daarnaast is er op maandag 29 april de mogelijkheid om door middel van een preview het nieuwe Geusseltbad alvast te bezichtigen. Vanaf woensdag 1 mei starten alle activiteiten in het Geusseltbad en is er uiteraard ook een aantrekkelijk programma voor de jeugd tijdens de meivakantie.

Maatwerk voor buitensport

De voetbalclubs RKASV Amby en Willem I betrekken na afloop van het lopende voetbalseizoen hun nieuwe locatie. Met de Maastrichtse Hockey Club vindt nog overleg plaats over hun verhuizing, kort na 1 mei 2013. Bijzonder aandachtspunt vormt het buitenbad. Er wordt met man en macht gewerkt aan de bouwkundige afwerking en de afwerking van de ligweide zodat het bad op tijd kan worden gevuld en de waterkwaliteit geregeld kan worden. De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn, maar er wordt naar gestreefd om ook het buitenbad op 1 mei gereed te hebben voor publiek.

Sluiting van huidige baden

Met de overgang naar het Geusseltbad, worden in de periode voor­afgaand aan de opening de drie huidige baden gefaseerd gesloten. Deze periode is nodig om alle voorbereidingen te treffen en te zorgen dat medewerkers de bezoekers op een goede manier van dienst kunnen zijn in het nieuwe zwembad. Concreet betekent dit dat zwembad Vijverdal wordt gesloten op 7 april. De baden Dousberg en Heer worden gesloten op 15 april. De verenigingen en zorggroepen worden na sluiting direct verhuisd naar het Geusseltbad en kunnen daar hun activiteiten oppakken, zodat zij hun verenigingsactiviteiten kunnen voortzetten. Na een korte pauze van twee weken kunnen ook de recreatieve zwemmers weer zwemmen, maar dan in een totaal vernieuwd Geusseltbad.

Reactie wethouder

Wethouder sport Gerdo van Grootheest: “Ik ben blij dat het Geusseltbad binnenkort open gaat. Er start nu een nieuwe fase waarbij onze medewerkers van Maastricht Sport u welkom heten in het nieuwe zwembad. Ik hoop dat de gebruikers net zo enthousiast worden als ik als ze zien wat deze nieuwe accommodatie te bieden heeft.”

Zwembad voor verschillende doelgroepen

In totaal investeren Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en de stichting Elisabeth Strouven ongeveer  25 miljoen euro in het nieuwe zwembad. De Provincie Limburg betaalt 3,25 miljoen voor het duurzame karakter van het zwembad en de ligging in het Geusseltpark, aansluitend op de landgoederenzone. De Elisabeth Strouven stichting draagt anderhalf miljoen euro bij aan het zorgbad. Het zwembad richt zich op verschillende doelgroepen zoals verenigingen, sporters, families, recreanten, leszwemmers en zwemmers met een medische indicatie.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…