Home Gelderland Ede Sociaal team van start in Veldhuizen en Ede-Zuid

Sociaal team van start in Veldhuizen en Ede-Zuid

De gemeente Ede start in april met een sociaal team voor de wijken Veldhuizen en Ede-Zuid. Het…

Sociaal team

Het team probeert gesignaleerde problemen zoveel mogelijk direct zelf op te lossen, samen met de betrokken inwoners en hun directe omgeving. Zo nodig wordt daarbij een speciale coach ingeschakeld, die samen met hen een integraal plan maakt.
-Proef
In de komende periode overlegt de gemeente met organisaties in de wijken om in april goed van start te gaan en tot een juiste samenstelling van het team te komen. In een periode van 4 tot 6 maanden wordt eerst proef gedraaid om ervaring op te doen.
-Eigen kracht
Het sociaal team richt zich op inwoners die er zelf (even) niet meer uitkomen. Het team steunt deze mensen zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen. Dit gebeurt in combinatie met een beroep op het sociale netwerk van deze inwoners. Het kan om een groot aantal zaken gaan op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen. Het team gaat na wat mensen zelf kunnen en wat de directe omgeving kan oppakken. Ook kijkt het team welke voorzieningen kunnen worden ingezet.
-Zelfredzaam
Is langdurige en/of intensieve ondersteuning nodig, dan wordt een coach ingeschakeld die samen met betrokkene(n) een plan maakt. Dit is ook mogelijk bij inwoners die te maken hebben met meerdere en complexe problemen. Bij de inzet van een coach vormt deze de schakel tussen het huishouden van de inwoner en alle betrokken organisaties. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken wat nodig is om het huishouden zelfredzamer te maken.
-Decentralisatie taken
De aanleiding voor het sociaal team is de in het Regeerakkoord voorgenomen decentralisatie van taken in het sociaal domein naar gemeenten. De gemeenten hebben de opdracht om deze taken uit te voeren met meer resultaat en een hoge klanttevredenheid. Dit vraagt om een verandering: meer vanuit de eigen kracht van inwoners denken en doen, minder individueel en meer collectief regelen. De start van een sociaal team op wijkniveau is een belangrijke schakel in dit proces, waar de gemeente samen met organisaties, professionals en inwoners mee te maken heeft.

Laad meer Ede

Geef een reactie

Bekijk ook

Nijmegen – Gezocht – Pinnen met gestolen pas – Molenstraat – Nijmegen

Aan de Molenstraat in Nijmegen bespiedden twee vrouwen een 82-jarige vrouw die geld opnam …