Home Noord-Brabant Kempen Brede scholen Eersel: verhuizing Jacobus naar Willibrordus heeft voorkeur

Brede scholen Eersel: verhuizing Jacobus naar Willibrordus heeft voorkeur

De resultaten van het onderzoek naar de twee resterende opties met betrekking tot de huisvesting van de basisscholen St. Jacobus en St. Willibrordus zijn bekend. Het college van B&W heeft samen met schoolbestuur KempenKind en Nummereen Kinderopvang de voorkeur uit gesproken voor optie 2. Deze optie biedt inhoudelijk het meeste perspectief op de lange termijn.

Als gekozen wordt voor optie 2, verhuist basisschool St. Jacobus naar de locatie van basisschool St. Willibrordus. Op die locatie realiseren we dan twee zelfstandige scholen in één gebouw waarbij we gebruik maken van de ruimten van St. Willibrordus. Aan het gebouw van St. Willibrordus plegen we dan onderhoud en functionele aanpassingen. Aanvullend op het bestaande gebouw van St. Willibrordus realiseren we ook nieuwe m2 voor de scholen en kinderopvang (inclusief peuterprogramma) en BSO. In de omgeving treffen we dan maatregelen voor de verkeersveiligheid.

Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke herbestemming van het gebouw van St. Jacobus waarbij het oudste gedeelte van de school behouden moet blijven. Dit heeft nog niet geresulteerd in concrete afspraken maar de verwachting is dat er over een paar jaar mogelijkheden zijn om verder te ontwikkelen.

De kosten voor optie 2 zijn geraamd op circa 3,4 miljoen en er resteert een dekkingstekort van ruim 1.3 miljoen. Het college stelt de raad voor te kiezen voor optie 2 en de financiële dekking in samenhang af te wegen tijdens de behandeling van de ombuigingsvoorjaarsnota 2014-2017.

Op donderdag 7 maart wordt het voorstel behandeld in de commissievergadering en op donderdag 28 maart neemt de raad een besluit. Op de website van de gemeente Eersel kunt u kennis nemen van het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen.

Laad meer Kempen

Geef een reactie

Bekijk ook

Veldhoven, Eindhoven – Gewapende overval op pizzeria in Bureau Brabant

Vanavond vragen we uw hulp in bij een gewapende overval op een pizzeria in Veldhoven. Met …