Home Nederland Verantwoord hervormen met maximaal behoud van werkgelegenheid

Verantwoord hervormen met maximaal behoud van werkgelegenheid

Het kabinet heeft afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties (Actiz, VGN, GGZ Nederland, NFU, BTN en NVZ) en met het overgrote deel van werknemersorganisaties (CNV, MHP, NU91 en FBZ) over de hervorming in de zorg. Kern van de afspraken is dat een combinatie is gevonden van een verantwoorde uitwerking van het regeerakkoord, een verantwoorde loonontwikkeling en maatregelen gericht op werkgelegenheid en kwaliteit van arbeid. De partijen gaan hiermee aan de slag om de hervorming van de zorg op een verantwoorde wijze uit te voeren.

De hervorming van de langdurige zorg is gericht op:

  • mensen in staat stellen langer thuis te wonen met meer ondersteuning en zorg op maat en in de buurt;
  • de langdurige ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken, en
  • een samenleving waarin mensen zich meer betrokken voelen.

In de cure wordt geïnvesteerd in verbetering van de arbeidsmarktpositie van zorgpersoneel. Zorgpersoneel op mbo-niveau krijgt meer de kans om door te stromen naar hbo-niveau. Ook wordt er stevig ingezet op kwaliteitsverbetering (door scholing, bijscholing van personeel in de zorg). De mobiliteit tussen academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen wordt vergroot, doordat de pensioenvoorziening van UMC’s wordt ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Een belangrijk financieel fundament voor de zorgafspraken is gevonden in de aankondiging in het regeerakkoord om het op nul stellen van de ruimte voor de incidentele looncomponent (ILO) al te starten in 2014 en door te laten lopen tot met 2017. Met deze afspraken vindt er binnen de sector een verschuiving plaats van 1,1 miljard waardoor de sector zelf financiering van deze maatregelen mogelijk maakt. 

Het kabinet zal 60% (€530 miljoen) van het budget voor huishoudelijk hulp in stand houden in plaats van de voorgenomen 25%. Hierdoor worden de werkgelegenheidseffecten in deze sector substantieel verzacht. Ook nieuwe cliënten in de Wmo kunnen in 2014 een beroep blijven doen op huishoudelijke hulp.

In lijn met de afspraken in het sociaal akkoord komt er een sectorplan voor de zorg. In dit plan komen maatregelen gericht op her- en bijscholing om mensen van werk naar werk te begeleiden, bij voorkeur in de zorg zelf. Ook de werkgelegenheidseffecten worden gemonitord. Hiermee wordt een maximale inspanning gedaan om gedwongen ontslagen te voorkomen. Het kabinet stelt in het regeerakkoord €100 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen. Er zal een verbinding worden gelegd met het genoemde sectorplan.

Meer mensen komen in de toekomst in aanmerking voor zorg in een instelling ten opzichte van het regeerakkoord. Het gaat om de volgende groepen:

  • ouderen met een zwaardere zorgvraag, en
  • mensen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve en visuele handicap en gedragsproblemen.

In 2014 zal de dagbesteding en persoonlijke verzorging – in tegenstelling tot wat daarover in het Regeerakkoord was opgenomen – behouden blijven.

Laad meer Nederland

Geef een antwoord

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …