Home Overijssel Twente Raad Dinkelland neemt digitaal raadsinformatiesysteem in gebruik

Raad Dinkelland neemt digitaal raadsinformatiesysteem in gebruik

Dinsdag heeft de raad van Dinkelland het nieuwe digitale raadsinformatiesysteem (RIS) in gebruik genomen. Dit systeem is voor iedereen bereikbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, kan vanaf nu uitgebreide informatie rondom de raad, raadsleden en raadsvergaderingen bekijken.

Uitgebreide informatie toegankelijk
Op de mooi vormgegeven en gebruiksvriendelijke website is onder andere de volgende informatie toegankelijk:
– Hoe ziet de agenda van de komende raadsvergadering eruit
– Hoe zien de vergaderplanning eruit
– Welke besluiten zijn er genomen
– Welke thema’s zijn actueel
– Het persoonlijke profiel van de raadsleden
– Archief van raadsvergaderingen in beeld en geluid

Via een zoekfunctie is alle informatie en achterliggende documenten eenvoudig te vinden.

Openheid voor inwoners
De raad van Dinkelland wil zijn werk voor de inwoners van Dinkelland in alle openbaarheid en openheid doen. De raad vindt het ook erg belangrijk om te weten hoe de inwoners over gemeentelijke zaken denken. Inwoners moeten te allen tijde kunnen weten wat er politiek en bestuurlijk gebeurt in hun gemeente en zij moeten hun mening kenbaar kunnen maken. Ook moeten zij de raadsleden kunnen volgen en beoordelen op hun daden, dus ook wat er bijvoorbeeld door een raadslid op Twitter wordt gezet. Het nieuwe RIS maakt deze wensen en ambities waar.

Efficiënt en papierloos werken
Voor de leden van de raad en voor de commissieleden is het nieuwe RIS een belangrijk stuk gereedschap om efficiënt en effectief invulling te kunnen geven aan het raadswerk. Raadsleden kunnen overal met hun tablet-pc of hun smartphone inloggen op het RIS. Zo kunnen ze altijd bij de vergaderstukken en documenten die ze nodig hebben, kunnen ze aantekeningen maken en kunnen ze onderling communiceren.

Met het operationeel maken van het nieuwe RIS zet de raad een belangrijke stap naar volledig papierloos werken. Het is de bedoeling dat raadsleden en commissieleden in de komende maanden ervaring hiermee opdoen en dat de raad van Dinkelland met ingang van de nieuwe raadsperiode 2014-2018 geheel papierloos gaat werken. Dit levert een aanzienlijke besparing op. Te denken valt hierbij aan minder papierkosten, repro-uren, verzendkosten en dergelijke. Ook draagt papierloos werken natuurlijk positief bij aan het streven naar duurzaam werken. 

Doorontwikkelen
Het RIS is nog niet compleet. Het wordt de komende maanden verder ontwikkeld, uitgebouwd en met nieuwe informatie gevuld. Ook wordt het RIS nog gekoppeld met het digitaal documentmanagementsysteem van de gemeente, zodat digitaal ‘transport’ van stukken en documenten geen probleem meer is.

Een kleine gebruikersgroep gaat ervaring opdoen met het gebruik van het RIS. Zij doen suggesties voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van het systeem. De komende maanden blijven we werken aan de verdere ontwikkeling van het systeem zodat het over enige tijd volledig aansluit bij de wensen van alle gebruikers.

Muze
Het nieuwe RIS van Dinkelland is gebouwd door Muze. Muze is een enthousiast en creatief bedrijf uit Enschede dat is gespecialiseerd in het bouwen van digitale informatiesystemen. De ontwikkeling is voorbereid en begeleid door een werkgroep van raadsleden en commissieleden. 

Laad meer Twente

Geef een reactie

Bekijk ook

Hengelo – Gezocht – Wie zijn verantwoordelijk voor woningoverval?

Een vrouw werd op donderdag 24 september overvallen in haar woning aan de Meidoornstraat. …