Home Gelderland Achterhoek Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde van uw woning? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt dat gemakkelijk zelf. Sommige mensen schakelen een bureau in dat werkt op basis van ‘no cure, no pay’ (geen resultaat? geen kosten). Dat is gemakkelijk en doorgaans gratis, maar het kost de gemeente veel geld. En dat geld is gemeenschapsgeld. In dit artikel een toelichting op de consequenties van het inschakelen van een professionele bezwaarmaken.
Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen 2013. Op die aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning. Deze WOZ-waarde is gebaseerd op de gegevens zoals vermeld op een taxatieverslag, opvraagbaar via het WOZ-portaal. De OZB (onroerende¬zaakbelasting) die u moet betalen, is berekend op grond van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw woning zo zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk. Bent u van mening dat de gemeente daarbij een fout heeft gemaakt? Dan kunt bezwaar maken tegen de taxatiewaarde. Veel inwoners doen dat zelf, andere schakelen daarvoor een bureau in.

Een bureau inschakelen

Er zijn diverse bureaus die op basis van ‘no cure no pay’ een bezwaarschrift voor u opstellen. De afgelopen jaren neemt hun populariteit toe. Hun succes lijkt vooral gestoeld op het gemak voor de bezwaarmaker. In de meeste gevallen hoeft u niets aan zo’n bureau te betalen, ook niet als de WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaar wordt verlaagd. Maar het bureau verdient er wel degelijk aan. De gemeente moet hun namelijk proceskosten vergoeden wanneer een WOZ-waarde naar aanleiding van het bezwaar wordt verlaagd. En die kosten zijn hoog.

Uit onderzoek door de Waarderingskamer – in opdracht van de staatssecretaris van Financiën – blijkt dat deze bureaus géén betere resultaten boeken dan inwoners die zelf bezwaar maken. 

Proceskosten

De gemeente is wettelijk verplicht om professionele bezwaarmakers proceskosten te betalen als een bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Die vergoeding is als volgt opgebouwd:

  • Indienen bezwaarschrift: 235 euro;
  • Bijwonen hoorzitting: 235 euro;
  • Indienen taxatierapport: 242 euro.

De totale vergoeding die de gemeente aan een bureau moet betalen kan dus al snel oplopen tot 712 euro.

Rekenvoorbeeld

Stel: een bureau maakt voor u bezwaar. Als resultaat hiervan wordt de waarde van uw woning met 10.000 euro verlaagd. Dat levert voor u een vermindering van de aanslag OZB op van 8,03 euro. De professionele bezwaarmaker krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 712,- op zijn rekening bijgeschreven. Volgt er ook nog een beroepsprocedure, dan worden de kosten voor de gemeente nog veel hoger. In een aantal gevallen gaat het in beroepsprocedures zelfs enkel en alleen nog om de proceskosten en is de WOZ-waarde niet eens meer in het geding. Deze kosten staan niet in verhouding tot het financiële voordeel dat u er zelf bij hebt.

Belastingbetaler draait op voor kosten

De gemeente betaalt de proceskosten uit het de belastingopbrengsten en dat is gemeenschapsgeld. De ontstane extra onkostenpost wordt meegenomen bij de tariefbepaling van de onroerende zaakbelastingen voor het navolgende belastingjaar. Uiteindelijk worden dus alle belastingbetalers met deze kosten geconfronteerd. Met andere woorden; de professionele bezwaarmakers worden betaald door alle inwoners zelf.

Tips

  • Wenst u zelf een inpandige opname door een taxateur? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.
  • Wilt u uw bezwaren mondeling toelichten voordat de gemeente een uitspraak doet over uw bezwaarschrift? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. De gemeente nodigt u dan uit voor een persoonlijk gesprek om uw bezwaren mondeling toe te lichten (horen).

Objectief beoordeeld

Uw bezwaar wordt altijd door een deskundige, WOZ-gecertificeerde taxateur bekeken en nauwkeurig beoordeeld. Of u nu een bureau inschakelt of niet. Mogelijk wil die taxateur uw pand ook ‘inpandig opnemen’. Dan wil hij uw woning dus ook van binnen zien. Dit is onder meer afhankelijk van de inhoud van uw bezwaarschrift. De taxateur geeft vervolgens een goed onderbouwd waardeadvies aan de gemeente op basis van zijn of haar bevindingen. Hij maakt dus geen taxatierapport.
Laad meer Achterhoek

Geef een reactie

Bekijk ook

Vlissingen – Twee slachtoffers naar ziekenhuis na verkeersongeval, bestuurder aangehouden

Twee inzittenden van een auto zijn dinsdagavond 13 februari gewond geraakt na een aanrijdi…