Home Noord-Brabant Eindhoven Metamorfose voor Eindhovens kantoor Rabobank Nederland

Metamorfose voor Eindhovens kantoor Rabobank Nederland

Rabobank Nederland gaat haar kantoor aan Fellenoord in Eindhoven klaar maken voor de toekomst. Op de huidige locatie zal de hoogbouw gefaseerd plaats maken voor een nieuw, duurzamer kantoor dat aansluit op de hedendaagse en toekomstige behoeftes van medewerkers. De huidige centrale ligging, kostenefficiency en de wens om leegstand te voorkomen zijn doorslaggevend geweest voor dit besluit. De herontwikkeling van de kantoorlocatie zal in opdracht van Rabobank Nederland worden uitgevoerd door projectontwikkelaar OVG Real Estate en MAB Development in de periode 2013-2016.

Rabobank Nederland zet met deze ontwikkeling in op een veilige, aantrekkelijke en flexibele werkomgeving toegerust op het Nieuwe Werken. Het toekomstige  kantoor krijgt een breed aanbod aan faciliteiten, variërend van concentratieplekken tot ontmoetingsplekken, en van ruimtes voor vergaderingen tot ruimtes voor presentaties, workshops en ontwikkeling. Het gaat om 1500 werkplekken voor ca. 2.000 medewerkers en 544 parkeerplaatsen. Het toekomstige kantoor zal duurzamer zijn dan het huidige kantoor. De focus ligt daarbij op energie-efficiency en er vindt zoveel mogelijk hergebruik van bouwmateriaal plaats. Ook de omgeving van het kantoor krijgt een impuls met vrij toegankelijke en aantrekkelijke openbare buitenruimtes.

Staf Depla, wethouder (Spoorzone Eindhoven) : “: “Dit is een goede ontwikkeling op diverse fronten. In de eerste plaats behouden we langjarig een grote en stabiele werkgever met gekwalificeerd werk voor onze stad en regio. Dat is goed voor onze werkgelegenheid. Ik verwacht dat de geplande nieuwbouw een kwalitatieve impuls geeft aan het Stations­gebied. Tenslotte neemt het aantal kantoormeters van de Rabobank af en wordt in fase 2 pas herontwikkeld als daarvoor concrete huurders zijn. Ook dat is positief,want dat voorkomt leegstand.”

Kracht van de locatie
Het huidige kantoor is uitstekend bereikbaar en voldoet qua ligging aan alle eisen van Rabobank Nederland. De twee grootste vestigingen van Rabobank Nederland – in respectievelijk Utrecht en Eindhoven – grenzen beiden aan het centraal station. Medewerkers reizen met het ov eenvoudig en snel tussen beide vestigingen op en neer. De wens om te blijven op deze centrale en goed toegankelijke plek heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor een nieuw kantoor op de vertrouwde plek. Vanzelfsprekend zijn de mogelijkheden voor het verbouwen van het bestaande kantoor onderzocht. Lettend op de eisen die bouwkundig en arbotechnisch worden gesteld en uit oogpunt van kostenefficiency is dat niet haalbaar gebleken. Naast kostenefficiëntie zijn de voordelen van de huidige centrale ligging en de wens om leegstand in het hart van de stad te voorkomen, bij dit besluit doorslaggevend geweest.

Impuls voor stationsgebied
De  herontwikkeling van het kantoor van Rabobank sluit optimaal aan op de stedelijke visie van de Gemeente Eindhoven. In goed overleg met de Gemeente Eindhoven wil Rabobank Nederland samen met ontwikkelcombinatie OVG/MAB de verbinding tussen Woensel-Zuid en het centraal station en het centrum van Eindhoven aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Gefaseerde ontwikkeling
De ontwikkeling van het nieuwe kantoor vindt gefaseerd plaats. De eerste fase omvat de sloop van de kantoortoren en nieuwbouw op dezelfde plek. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in september 2013 starten. De medewerkers worden in de tussentijd in de laagbouw gehuisvest. De planning is dat het nieuwe kantoor van Rabobank Nederland op Fellenoord in 2016 gereed komt. Vervolgens zal het worden ingericht en kunnen de medewerkers naar verwachting in 2017 het pand betrekken. Pas wanneer de Rabobank-medewerkers de huidige laagbouw in 2017 hebben verlaten, kan met de herontwikkeling van dat deel van de kantoorlocatie worden begonnen. De betrokken partijen oriënteren zich nog op deze tweede fase.

Laad meer Eindhoven

Geef een reactie

Bekijk ook

Eindhoven – Twee verdachten overval Kruidvat opgepakt

Op woensdag 13 november 2019 hebben we twee verdachten (17 en 15 jaar) uit Eindhoven aange…