Home Limburg Heuvelland Maastricht Maastricht start met stimulering bouw in eigen beheer

Maastricht start met stimulering bouw in eigen beheer

De gemeente Maastricht biedt vanaf nu meer mogelijkheden om een eigen woning te bouwen in de stad. Doel is meer kansen te bieden voor vormen van ‘vraaggericht bouwen’, waarbij kopers meer vrijheid krijgen om hun eigen woonwensen te realiseren bij de bouw van een huis. De gemeente Maastricht maakt € 100.000 vrij voor de eerste fase die per direct start.

Bouwen in eigen beheer
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het stadsbestuur een ‘plan van aanpak vraaggericht bouwen’ gemaakt. In het plan staan maatregelen die de gemeente neemt om het bouwen in eigen beheer zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook bevat het de voorwaarden en spelregels voor deze nieuwe vorm van woningbouw. Daarmee wil Maastricht een aantrekkelijk aanbod van woningen blijven bieden en de lokale woningmarkt een impuls geven.

Concreet plan van aanpak
De gemeente gaat bewoners(groepen) met initiatieven actief begeleiden en ondersteunen bij het bouwen in eigen beheer. Nog dit jaar wordt een quick scan gedaan van de meest kansrijke locaties en gebouwen voor vraaggericht bouwen (nieuwbouw en bestaande gebouwen). Al direct wordt ruimte geboden binnen de bestaande projecten van de A2-planontwikkeling, het Belvédère-gebied en de herstructureringsprogramma’s van Maastricht Noordoost en Noordwest. Ook wordt binnen het Maastricht-LAB onderzocht hoe vraaggericht bouwen een rol kan spelen bij het herbestemmen van panden.

Direct aan de slag
Met deze maatregelen speelt het stadsbestuur in op de wens voor meer mogelijkheden rondom particuliere woningbouw in Maastricht. De eerste fase van het plan start direct en loopt tot het einde van het jaar. Afhankelijk van de evaluatie wordt medio 2014 besloten over stadsbrede invoering ervan. Eerder al wees het stadsbestuur een aantal locaties aan voor vraaggericht bouwen. De gemeente geeft kavels uit voor nieuwbouw aan de Haspengouw in Heer en de Fazantenstraat in Boschpoort. Ook worden een oude schoolwoning aan de Bergmansweg in Scharn en twee panden aan de Bosscherweg in Boschpoort aangeboden als verbouwlocatie. Wethouder stadsontwikkeling Gerdo van Grootheest: “Het is bijzonder om in Maastricht je eigen huis te kunnen bouwen. Door daar ruimte voor te bieden ontstaan nieuwe kansen op de woningmarkt in de stad. Eerder was in Maastricht weinig ruimte voor het bouwen van je eigen woning, daar komt nu verandering in. En het mooie is dat we met dit plan van aanpak meteen aan de slag kunnen!”

Veranderde woningmarkt
Nu de woningmarkt is veranderd is het volgens de gemeente noodzakelijk om vraaggerichter te gaan bouwen. Dit sluit ook aan op de ontwikkeling dat mensen meer zeggenschap willen hebben over hun eigen woonsituatie. Daarom wil de stad een omslag maken naar een kleinschaliger, in de tijd gespreide aanpak, met meer inbreng van bewoners. Maastricht wil zo meer ruimte bieden aan particulier initiatief. De invulling daarvan zal per locatie en per project verschillen om zo maatwerk te kunnen leveren.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…