Home Noord-Brabant Eindhoven Landelijke inzet voor vernieuwende digitale oplossingen

Landelijke inzet voor vernieuwende digitale oplossingen

De gemeenten Eindhoven en Helmond hebben deze week mede een convenant ondertekend waarin gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en het Ministerie van EZ zich verbinden aan de aanpak van de grootste economische en maatschappelijke ICT uitdagingen van dit moment.

Eindhoven en Helmond richten zich de komende jaren op economische aandachtsgebieden ten behoeve van het bedrijfsleven zoals vermindering van regeldruk, betere benutting van ICT voor het MKB, invoering van het nieuwe werken, toekomstvaste bedrijventerreinen en een bedrijvige binnenstad.

Wethouder List, wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs in Eindhoven, ziet de ondertekening van dit convenant als een bekrachtiging van de laatste jaren gemaakte afspraken. “Het is een concrete stap naar resultaten en landelijke samenwerking. Met dit convenant spreken we uit dat we ons de komende jaren hard maken voor nieuwe digitale oplossingen. Door samen te werken met zoveel partijen komen de beste ideeën bovendrijven en kunnen we doorpakken. Resultaatgericht met elkaar dus!”

Een succesvol voorbeeld van de samenwerking en eerder gemaakte afspraken is bijvoorbeeld al de start van het Ondernemingsdossier in Eindhoven in november 2012. Dit Ondernemingsdossier maakt het delen van informatie tussen horecaondernemingen en overheden makkelijker en efficiënter. Daarmee besparen beide partijen tijd en onnodige administratieve rompslomp.

Eindhoven en Helmond, samen met de grootste gemeenten in Nederland, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en o.a. het Ministerie van EZ, spraken al eerder de intentie uit om deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan door in 2011 deel te nemen aan de Digitale Steden Agenda (DSA). In het convenant dat op 6 maart is ondertekend, worden de afspraken geconcretiseerd. Samen met Helmond is Eindhoven de Landelijke trekker van het Thema “bedrijvige Stad”, gericht op de een sterke stadseconomie, het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee de werkgelegenheid.

De Digitale Steden Agenda (DSA) staat voor een andere manier van werken, namelijk samenwerken in co-creatie met alle partners uit de samenleving, kennisdelen, open innovatie met slimme inzet van ICT en de bereidheid tot het delen en overnemen van elkaars resultaten. Nog 27 andere grote steden in Nederland, waaronder de G4 en het grootste deel van de leden van de G32, nemen actief deel aan projecten van de DSA. Het ministerie van Economische Zaken heeft 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor dit landelijke programma.

De ambities van de DSA zijn verdeeld over de acht maatschappelijke thema’s: bedrijvige stad, zorgende stad, lerende stad, groene stad, onze stad, veilige stad, regelluwe stad en open netwerken. Rondom deze thema’s worden concrete projecten opgestart, aansluitend bij de behoeften in de maatschappij van dat moment. De DSA-agenda past zich dus continu aan.

Laad meer Eindhoven

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …