Home Nederland Onderzoek naar langdurig verblijf zonder verblijfsrecht

Onderzoek naar langdurig verblijf zonder verblijfsrecht

Langdurig verblijf in Nederland zonder duurzaam verblijfsrecht is onwenselijk. Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol gaat daarom onderzoek doen naar alle aspecten die eraan bijdragen dat vreemdelingen, ondanks een afwijzing van een toelatingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende vertrekplicht, vaak langdurig in Nederland verblijven. Dat schijft staatssecretaris Harbers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In het onderzoek is speciale aandacht voor (gezinnen met) kinderen.

De commissie wordt gevraagd aanbevelingen te doen omtrent de inrichting en duur van (herhaalde) verblijfsrechtelijke procedures. Daarnaast onderzoekt de commissie de invloed van voorzieningen op de vertrekbereidheid van vreemdelingen en de beschikbare mogelijkheden en instrumenten om daadwerkelijk vertrek te realiseren. De reikwijdte van asielrechtelijke bescherming, de vraag wanneer iemand wel en wanneer iemand niet in aanmerking zou moeten komen voor asielbescherming, is geen onderdeel van dit onderzoek.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Biologische veestapel gegroeid

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische…