Home Nederland Schoolbesturen steunen lerarenstaking

Schoolbesturen steunen lerarenstaking

Een grote meerderheid van de schoolbesturen in het primair onderwijs steunt het doel van de lerarenacties en heeft begrip voor een staking. Dat blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder de schoolbesturen in het primair onderwijs, die door zo’n 300 schoolbesturen is ingevuld.

De PO-Raad roept schoolbesturen op om medewerkers die deel willen nemen aan de staking op 5 oktober te steunen. Daarnaast krijgen de schoolbesturen het advies om de ouders en leerlingen goed te informeren over de stakingsdag en over de mogelijkheden tot opvang van de leerlingen.

Ruim 84% van de respondenten van de ledenpeiling van de PO-Raad wil de acties van de leraren in een of andere vorm steunen en 60% spreekt direct zijn steun uit voor het doel van de lerarenactie. Eenzelfde percentage wil graag dat de sector eensgezind optrekt in relatie tot de staking. 10% van de schoolbesturen zegt in principe een staking af te wijzen.

Op basis van de uitslag van de peiling steunt de PO-Raad de aangekondigde staking van de leraren op 5 oktober. Met die actie wil het PO-front – waarin vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken – de politiek duidelijk maken dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen …