Home Limburg Heuvelland Maastricht Provincie draagt 5 ton bij aan realisatie Frontenpark Maastricht

Provincie draagt 5 ton bij aan realisatie Frontenpark Maastricht

Het project Frontenpark Maastricht kan in het kader van de subsidieregeling ‘restauratie en stimulering herbestemming monumenten’ rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal € 500.000,-. Met deze subsidie kan het gemeentelijk monument ‘Vestigingswerken Lage Fronten’ in Maastricht worden ingericht als publiekstoegankelijk stadspark.

Gedeputeerde Noël Lebens: “Het mooie van dit project is dat de inwoners van Maastricht niet alleen actief betrokken worden bij de vormgeving en inrichting van het park, maar ook zelf een rol kunnen spelen bij het beheer en onderhoud van het park. Met de renovatie van de vestigingswerken en transformatie tot publiekstoegankelijk park, kunnen de mensen uit de omgeving én gasten van buiten elk jaargetij blijven genieten van deze prachtige historische plek in Maastricht met verhaal.”

Restauratie van de muren van de vestigingswerken is urgent vanwege de aantasting ervan door de vegetatie. De restauratie zal zo worden uitgevoerd dat de muurhagedis haar biotoop behoudt en binnen het Frontenpark kan uitbreiden. Bij de restauratiewerken wordt gebruik gemaakt van sociale werkplaatsen. Daarnaast wordt dit project aangemeld als leerling bouwplaatsproject, waarbij restauratievaklieden in opleiding een stageplek kunnen krijgen.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…