Home Limburg Heuvelland Maastricht Maastricht heeft nieuwe economische visie

Maastricht heeft nieuwe economische visie

Made in Maastricht, zo luidt de nieuwe economische visie van de stad. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met het document. De visie biedt een antwoord op de uitdagingen waar Maastricht de komende periode op economisch gebied voor staat. De stad benoemt in de visie drie speerpunten: het versterken van de relatie tussen cultuur en economie, het verstevigen van Maastricht als ontmoetingsstad en het verder uitbouwen van Maastricht als universiteitstad en internationale kennisstad. Bovenal moet de nieuwe visie en de daarin benoemde inspanningen leiden tot werkgelegenheid: de belangrijkste voorwaarde om te blijven bouwen aan een sociaal Maastricht. 

Maasoevers Maastricht (foto Unique Photo Video)

“We willen een sterke economie blijven, waarin voor burgers voldoende banen op alle niveaus bereikbaar blijven. Dit is een mooie uitkomst van een uitvoerig en intensief proces waarin alle betrokken partijen op een vernieuwende wijze hebben meegedacht. Op basis van een gedeelde visie gaan we de komende jaren daadkrachtig werken aan de economische toekomst van de stad,” aldus wethouder John Aarts. 

Maastricht wil haar positie als universiteitstad en internationale kennisstad de komende jaren verder verstevigen. De regio Zuid-Oost Nederland moet zich gaan scharen in de top-3 van kennisregio’s in Europa en de top 10 van de wereld. De Maastricht Health Campus in Randwyck wordt daartoe optimaal gefaciliteerd. Gemikt wordt op een groei van 40 nieuwe bedrijven, 1100 nieuwe banen en een toename van het aantal wetenschappelijke congressen. De gemeente Maastricht ondersteunt daarnaast de groeiambitie van de Universiteit Maastricht van 10.000 naar 25.000 studenten.  

De creatieve sector heeft een enorme potentie in Maastricht en wordt één van de topsectoren. De stad streeft naar een groei van 1500 banen in deze sector. De relatie tussen cultuur en economie wordt versterkt via de kandidaatstelling van Maastricht en de Euregio voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het culturele klimaat weet kenniswerkers te binden aan de regio en trekt nieuwe creatieve ondernemers en concepten aan.   

Maastricht is een uitdagende ontmoetingsstad. Een stad die de zintuigen prikkelt, verrast met nieuwe winkelconcepten en de broedplek vormt van creatieve ideeën. Door in te zetten op meertaligheid en verbetering van de gastvrijheid op alle niveaus blijft Maastricht in de top 3 van winkelsteden en versterkt het haar positie van bezoekstad. Ingezet wordt op een toename van het verblijf- en congrestoerisme door het aanjagen van top (culturele) activiteiten en het binnenhalen van congressen voor de topsectoren.  De drie speerpunten worden de komende periode verder uitgewerkt. Ook de financiële doorvertaling van het document vindt dan plaats.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…