Home Limburg Heerlen IBE 2013 gaat door

IBE 2013 gaat door

Het Internationale Breakdance Event The Notorious IBE gaat dit jaar toch door. Mogelijk wel in afgeslankte vorm, hoewel de organisatie het liefst ook dit jaar weer een evenement met dezelfde kwaliteit wil. Ze hopen dat de Provincie Limburg hieraan ook een bijdrage wil leveren. De precieze opzet wordt de komende tijd verder uitgewerkt door de Stichting IBE. Wel duidelijk is dat er een bredere verbinding moet komen met de  jongeren uit Heerlen en Parkstad Limburg.

Evenement van belang
Niemand heeft er ooit aan getwijfeld dat het IBE een geweldig evenement is dat Heerlen op een goede manier internationaal op de kaart heeft gezet. Echter afgelopen half jaar bleek dat de gemeente, naast de evenementensubsidie van €40.000,- , ook nog een bedrag van bijna €95.000,- betaalde aan personeelskosten en ondersteuning van het IBE bij Schunck.  De twee organisatoren waren in vaste dienst van Schunck, alleen om het IBE te organiseren. Dat is niet langer wenselijk. Schunck moet zich in deze tijd van bezuinigingen,  nog meer dan voorheen, vooral richten op de kerntaken zoals het runnen van een bibliotheek, muziekschool, museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving en centrum voor architectuur. De Stichting IBE die verantwoordelijk is voor de organisatie en begroting van het evenement kon de doorberekening van de ondersteuningskosten van Schunck ook niet betalen. Er is in gezamenlijk overleg door alle partijen besloten dat de editie van 2013 niet haalbaar was en dat onderzocht zou worden hoe het evenement voor de toekomst op een goede manier  behouden kan blijven.

Dankzij inzet alle betrokkenen
Achter de schermen is met alle partijen gekeken naar allerlei mogelijke oplossingen. Dankzij het feit dat iedereen bereid is om zelf iets in te leveren, kan het festival dit jaar toch doorgaan. De twee organisatoren hebben de moed gehad om vrijwillig ontslag te nemen bij Schunck*. Zij worden nu mogelijk via de Heerlense stichting IBE ingezet op projectbasis tegen de daarvoor gebruikelijke vergoedingen. Op basis hiervan ziet Schunck af van een openstaande vordering van €60.000, – op de Stichting IBE. De gemeente verstrekt naast de evenementensubsidie een extra subsidie van €25.000. En er wordt nu overlegd of de provincie ook nog een extra bijdrage wil geven. Het gaat hierbij om eenmalige extra bijdragen om de editie van 2013 mogelijk te maken. Vanaf 2014 moet de Stichting IBE op eigen benen staan en zorgen voor een duurzame organisatie van het festival (waarbij de reguliere subsidiemogelijkheden wel overeind blijven). Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de lokale jeugd.

 

Laad meer Heerlen

Geef een reactie

Bekijk ook

Gleider Hernández benoemd tot hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. G.I. (Gleider) Hernández per 1 …