Home Friesland Drachten 144.000 euro voor beheer weidevogels

144.000 euro voor beheer weidevogels

Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 27 augustus tot en met 29 oktober 2016 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen. Het gaat om een tijdelijke subisidieregeling. Er is geen maximum bedrag per collectief.

Land geschikt maken voor weidevogels

De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Weidevogels voelen zich thuis in vochtige graslanden. De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en/of plas dras vallen ook onder de subsidieregeling. Denk aan het plaatsen van dammen en of stuwen.

Bedragen

Voor het ophogen van het waterpeil bedraagt de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor (greppel) plas dras is afhankelijk van de periode dat het onder water staat. Van 30 november 2015 tot en met 31 maart 2016 is deze subsidieregeling eerder opengesteld. Deze regeling is daar een vervolg op. Met het subsidiegeld kunnen collectieven voor het volgende weidevogelseizoen maatregelen nemen.

Agrarische collectieven

Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. Fryslân heeft zeven collectieven. De collectieven bepalen welke beheer- en inrichtingsmaatregelen waar effectief zijn voor weidevogels. Het combineren van maatregelen kan extra effectief werken. Daar wordt dan ook naar gekeken bij de aanvraag.

Weidevogels horen in het Friese landschap

Weidevogels horen bij de Friese cultuur en het Friese landschap. Zo broedt 40% van de Europese grutto’s in Fryslân. De provincie is verantwoordelijk voor het in standhouden van weidevogels.

Laad meer Drachten
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Leeuwarden – Man aangehouden voor ruim 1000 dagen gevangenisstraf

Op zondag 12 januari heeft de politie een 53-jarige man aangehouden in een woning in Leeuw…