Home Overijssel Samenwerking daling Voortijdig Schoolverlaten

Samenwerking daling Voortijdig Schoolverlaten

De RMC-regio IJssel-Vecht werkt al jaren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaters. Dat dit beleid zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de laatste cijfers. Met een percentage van 2,4% in het schooljaar 2011 – 2012 is het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio laag ten opzichte van de rest van het land (2,7%). Om het aantal nog verder omlaag te brengen, heeft de regio een meerjarenbeleidsplan Voortijdig Schoolverlaten voor de jaren 2013 – 2016 ontwikkeld.

Dit plan draagt bij aan de missie van de Regio IJssel-Vecht die luidt: alle voortijdig schoolverlaters in beeld en geen jongere aan de zijlijn. Dit doen we door extra in te zetten op het behalen van een startkwalificatie. Hiermee krijgt de jongere een goede uitgangspositie in de maatschappij.

De regio IJssel-Vecht doet het dus goed als het gaat om het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Gevolg is wel dat de groep die overblijft, steeds meer een ‘harde kern’ wordt van de moeilijkere gevallen. Een afname in aantallen schoolverlaters, betekent dus niet automatisch een afname in inspanning die het kost om deze groep bij te staan. Met een gericht beleid wil de regio de toekomstperspectieven voor deze jongeren vergroten en de vraag naar gemeentelijke sociale voorzieningen verkleinen. Om dit te bereiken zoeken de gemeenten aansluiting bij bestaande pilots en projecten op het gebied van onderwijs, sociale zaken en jeugdzorg.

Door gezamenlijke afspraken te maken en gezamenlijk beleid voor de komende jaren op te stellen, kunnen de gemeenten effectiever voortijdig schoolverlaten bestrijden. Er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt vanuit het principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur.

Voor partners van de gemeenten, waaronder scholen, CJG’s en UWV, is eenduidig beleid ook praktischer omdat ze maar met één partij te maken hebben in plaats van met verschillende gemeenten. Het meerjaren beleidsplan biedt een basis voor een eenduidige regionale VSV-aanpak en een lokale verankering daarvan. De gemeenten uit de regio zorgen zelf voor lokale verankering. Hiervoor werken zij samen met scholen en ketenpartners, waaronder de CJG’s.

Laad meer Overijssel

Geef een reactie

Bekijk ook

Zwolle – Gezocht – Inbraakpoging bij winkel – Campherbeeklaan – Zwolle

Aan de Campherbeeklaan in Zwolle probeerden drie personen in de nacht van 16 op 17 oktober…