Home Limburg Heuvelland Maastricht Aankoop Tapijnkazerne voor uitbreiding stadspark en onderwijsfuncties

Aankoop Tapijnkazerne voor uitbreiding stadspark en onderwijsfuncties

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg zijn voornemens de Tapijnkazerne aan te kopen. Het kazerneterrein wordt toegevoegd aan het naastgelegen stadspark en wordt openbaar toegankelijk. De gemeente wordt eigenaar van de gronden, de gebouwen komen in eigendom van een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Het college van Burgemeester en Wethouders legt dit voorstel in de komende maand voor aan de gemeenteraad, en ook Provinciale Staten moet goedkeuring verlenen aan het voorstel.

Uitbreiding stadspark

Met de aankoop komt een langgekoesterde wens in vervulling om de Tapijnkazerne openbaar toegankelijk te maken. De gemeente wil het gebied toevoegen aan het stadspark, als schakel naar de natuur van het Jekerdal. Zij wil hier in de komende jaren stap voor stap naartoe werken. De gebouwen in het gebied worden in eerste instantie gezamenlijk eigendom van de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. In een periode van 10 jaar wordt naar een definitieve bestemming gezocht waarbij de Universiteit Maastricht zich reeds garant heeft gesteld voor een afname van 50%. De Universiteit Maastricht en Provincie Limburg zijn partners bij het beheer, onderhoud en tijdelijk gebruik van de gebouwen en het vinden van andere organisaties die een of meerdere panden overnemen, binnen de nieuwe bestemming. Met de aankoop is een bedrag van 3,8 miljoen euro gemoeid.

Integraal eindplan

In de komende maanden werken de betrokken partijen een integraal eindplan uit voor de Tapijnkazerne. Het gaat daarbij enerzijds om de gebouwen en anderzijds om de parkinrichting, groenstructuren en aanleg van paden. Vanwege de samenhang tussen de onderdelen stellen de betrokken partijen het eindplan in gezamenlijkheid op. Ook omwonenden, buurtplatforms en belangengroepen worden bij deze uitwerkingen betrokken. Doel is het gebied stap voor stap weer volledig te betrekken bij de binnenstad van Maastricht als onderdeel van het stadspark.

Bebouwing Tapijnkazerne

De gebouwen van de Tapijnkazerne krijgen de bestemming onderwijs en onderzoek, met daaraan gelieerde functies. Onderzocht wordt welke gebouwen gehandhaafd blijven en welke worden vervangen door nieuwbouw. Er komt geen uitbreiding van het aantal vierkante meters bebouwing. In gezamenlijkheid bekijken partijen op welke wijze de parkeervoorzieningen voor fiets en auto worden ingepast in het gebied.

Tijdelijk gebruik in transitieperiode

Omdat voor de gebouwen momenteel nog geen bestemming is voorzien, is er sprake van een transitieperiode van 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg partner bij het beheer, onderhoud en tijdelijk gebruik van de gebouwen en wordt in gezamenlijkheid gezocht naar andere partijen en organisaties om te participeren in de toekomstige ontwikkeling. De gebouwen zullen geleidelijk in gebruik worden genomen. In de transitieperiode wordt ruimte geboden voor diverse functies. De gemeente stelt een flexibel bestemmingsplan op voor het gebied om dit tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

Laad meer Maastricht

Geef een antwoord

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…