Home Limburg Provincie koopt voormalig militair terrein Weert

Provincie koopt voormalig militair terrein Weert

De Provincie Limburg koopt het circa tien hectare grote voormalige militair terrein in Weert voor € 1 miljoen van de Staat. Doel hiervan is de grond te ontwikkelen voor de bouw van 43 vrijstaande woningen in een bosachtige omgeving.

Het gaat om het zogeheten mobilisatiecomplex van Defensie aan de Diesterbaan 31 te Weert. Dit complex is in 1952 ten tijde van de Koude Oorlog gebouwd en had als functie om troepen snel te kunnen bevoorraden met brandstof, munitie en voertuigen bij een mogelijk Russische inval. Het complex staat al langere tijd leeg.

De Provincie Limburg koopt de grond aan en levert vervolgens door aan Ruimte voor Ruimte Limburg CV, welke de gronden zal ontwikkelen als woongebied. Ruimte voor Ruimte Limburg CV is in 2002 opgericht om de door de Provincie Limburg betaalde kosten voor het slopen van agrarische opstallen terug te verdienen door middel van de verkoop van bouwkavels.  Deze subsidieregeling heeft substantieel bijgedragen aan de leefbaarheid van het platteland door middel van de sloop van 600.000 m2 stallen en het uit de markt nemen van 3,2 miljoen kg fosfaat.

De koopovereenkomst zal op 20 februari 2019 door staatssecretaris Raymond Knops namens de Staat der Nederlanden en door gedeputeerde Eric Geurts namens de Provincie Limburg worden getekend.

Het ontwerpbestemmingsplan, dat in opdracht van Ruimte voor Ruimte Limburg CV wordt opgesteld, zal binnenkort worden voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Weert.

Er is sprake van ruime bouwkavels, uiteenlopend van 900 m2 tot 3.000 m2, in een bosachtige omgeving. Inzet is om het bestaande wegennet en de groenstructuur zoveel mogelijk te behouden, zodat sprake is van kwalitatief hoogwaardig woongebied.

Laad meer Limburg
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Noord-Limburg – Acht aanhoudingen bij internationale criminaliteitscontroles

Op twee locaties in Venlo vonden woensdag tussen 15.30 en 22.00 uur grote criminaliteitsco…