Home Overijssel Kampen Betere bereikbaarheid door Minder Hinder Team

Betere bereikbaarheid door Minder Hinder Team

De bereikbaarheid van de regio Zwolle is verbeterd door de samenwerking tussen Zwolle, Kampen, de provincie en Rijkswaterstaat. Die conclusie kan getrokken worden uit de eerste ervaringen met het Regionale Minder Hinder Team. Daarin werken wegbeheerders namens de genoemde partners aan een optimale doorstroming en bereikbaarheid.

Ook voor de komende periode moet de gezamenlijke aanpak van verkeersvraagstukken zorgen voor een aangenamer leefklimaat en grotere verkeersveiligheid in de regio Zwolle. De werkwijze past bij de ambitie om dit deel van het land goed bereikbaar, gastvrij en (verkeers)veilig te houden. Een uitdaging, omdat de verkeersdruk in de regio hoog is. Ook omdat aanleg en onderhoud van infrastructuur de komende tijd nodig blijft.

Wegbeheerders van Zwolle, Kampen, Overijssel en Rijkswaterstaat beoordelen binnen het Regionale Minder Hinder Team welke oplossingen er zijn voor (dreigende) verkeersknelpunten. Voor Zwolle neemt de zogenoemde bereikbaarheidsregisseur deel aan het team. Het platform verbindt zo op een praktische wijze planning en uitvoering van verkeersbeleid en -vraagstukken.

Het afgelopen jaar heeft de aanpak een aantal aansprekende resultaten geboekt. Zo zijn voor grote publieksevenementen als Kerst in Oud-Kampen, de SBS Kerstparade in Zwolle en thuiswedstrijden van PEC Zwolle verkeersscenario’s opgesteld. Zo’n scenario is een ‘draaiboek’ waarin voor te verwachten verkeersdruk praktisch oplossingen staan. Ook voor (evenementen in) de IJsselhallen is zo met maatwerk (dreigende) verkeersoverlast grotendeels opgelost. Maatregelen die op basis van de scenario’s ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld elektronische verwijsborden.

Ook de gezamenlijke aanpak van ongevallen en incidenten op de Zwolse ringwegen werpt steeds meer resultaat af. Door afstemming, samenwerking en training en door snelle informatievoorziening kan op de Zwolse ring en op aanvoerwegen (waaronder de A28) het verkeer efficiënter en effectiever doorgeleid worden.

Voor de komende periode wordt dit zogenoemde ‘incidenten management’ verder doorgevoerd. Andere dossiers waar het Regionale Minder Hinder Team op focust zijn de grootschalige werkzaamheden aan de westzijde van de Zwolse binnenstad (Katerdijk, Roelenweg, Pannekoekendijk) en het stimuleren van verkeersoplossingen voor evenementen als Sail Kampen en projecten als Ikea op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort.

Laad meer Kampen

Geef een reactie

Bekijk ook

Zwolle – Politie houdt drie mannen aan voor verboden vuurwerk

Op zondagochtend 11 februari werd gezien dat er aan de Floresstraat goederen werden overge…