Home Noord-Holland Hoorn Cliënten beoordelen nieuwe dienstverlening Wmo met 8,1

Cliënten beoordelen nieuwe dienstverlening Wmo met 8,1

Inwoners met een beperking die hulp bij de gemeente Hoorn hebben gevraagd, beoordelen de dienstverlening gemiddeld met een 8.1. Dit blijkt uit de evaluatie van de nieuwe werkwijze in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De nieuwe werkwijze houdt in dat de gemeente sinds 1 januari 2012 alle inwoners met een Wmo hulpvraag thuis bezoekt en samen alle mogelijkheden verkent om hun hulpvraag op te lossen. Hiermee wil de gemeente bereiken dat mensen met een beperking volwaardiger kunnen meedoen in de samenleving. Tot 1 januari 2012 was de standaardvoorzieningenlijst leidend bij de beoordeling van hulpvragen. Er werd toen voornamelijk gekeken of iemand in aanmerking kwam voor de gevraagde voorziening (bijvoorbeeld een scootmobiel, een woningaanpassing of hulp bij het huishouden).

Tevreden
Het rapport ‘Eerste monitoring van de nieuwe werkwijze Wmo in Hoorn 2012’ vermeldt de resultaten van een enquêteonderzoek onder alle inwoners met een Wmo hulpvraag van 1 september 2012 tot en met 31 december 2012. Het rapport concludeert dat inwoners met een Wmo hulpvraag zeer tevreden zijn over de nieuwe werkwijze Wmo in Hoorn. Zij geven de gemeente een gemiddeld rapportcijfer van 8.1. De mensen vinden het positief dat de gemeente hen thuis bezoekt. Ze geven de medewerkers van de gemeente het rapportcijfer 8,3 voor hun deskundigheid, en een 8,4 voor de tijd en aandacht die ze aan hen besteedden.

Wat kan nog beter
In het rapport staat een aantal aanbevelingen om de dienstverlening nog verder te verbeteren. De duidelijkheid van het aanmeldformulier en de leesbaarheid van de gespreksverslagen kan mogelijk beter (scoort nu 7,6). Ook meldt het rapport dat mensen zich serieuzer genomen voelen als de gemeente vrijwel direct na het indienen van de hulpvraag actie onderneemt. De gemeente belt het overgrote deel van de mensen binnen twee weken voor het maken van een afspraak voor een huisbezoek. Maar een op de acht aanvragers wordt pas na twee weken gebeld. Tot slot moet elke cliënt de informatiefolder ontvangen voordat de gemeente hen thuis bezoekt. De gemeente gaat dit jaar aan de slag met deze aanbevelingen en werkt verder aan de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze.

Laad meer Hoorn

Geef een reactie

Bekijk ook

Hoorn – Toezichthouder gemeente Hoorn mishandeld

Woensdagmiddag, rond 15.00 uur, is op het Betje Wolfplein een BOA van de gemeente Hoorn mi…