Home Noord-Brabant Den Bosch Herindeling Maasdonk vóór 2015

Herindeling Maasdonk vóór 2015

Rijk, provincie en betrokken gemeenten zetten zich in om de gemeentelijke herindeling van Maasdonk vóór 2015 rond te hebben. Dit bleek uit een bestuurlijk overleg op 27 februari van de gemeenten Maasdonk, ‘s-Hertogenbosch en Oss met de provincie en de minister van BZK, Plasterk.

Zowel gemeenten als provincie zijn bereid te investeren in het vereiste tempo dat nodig is om deze herindeling per 1 januari 2015 te laten ingaan. “Ik heb de indruk dat er draagvlak is voor deze herindeling. Ook ik ben bereid mijn inspanning te leveren om te bezien of de gewenste datum van 1 januari 2015 haalbaar is”, aldus minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

De komende week wordt gewerkt aan een gezamenlijke planning. Met de minister is gesproken over de wens en het brede draagvlak in de gemeenteraad van Maasdonk om te komen tot een zo spoedig mogelijke herindeling van Maasdonk met ’s-Hertogenbosch en Oss.

Laad meer Den Bosch

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …