Home Noord-Brabant Helmond Themacontrole: € 2.500,00 teruggevorderd

Themacontrole: € 2.500,00 teruggevorderd

Naar aanleiding van een zogenaamd themaonderzoek onder 44 uitkeringsgerechtigden, is er door het Werkplein Regio Helmond zo’n €2.500,00 aan teveel betaalde uitkeringen en toeslagen teruggevorderd. Twaalf mensen kregen een maatregel opgelegd, omdat zij de informatieplicht niet of niet op tijd waren nagekomen. De maatregelen varieerden, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid, van een waarschuwing tot een eenmalige verlaging van de uitkering.

Uit de controle bleek ook dat drie klanten waarschijnlijk recht hebben op bijzondere bijstand, maar deze niet hadden aangevraagd. Deze klanten zijn hierop geattendeerd, zodat zij alsnog een aanvraag kunnen indienen.

De doelgroep van het onderzoek bestond uit klanten die voldeden aan de volgende criteria:
– alleenstaande ouder, – heeft kinderen tot 12 jaar, – ontvangt de maximale toeslag, – ontvangt de afgelopen 5 jaar onafgebroken een bijstandsuitkering, – heeft geen inkomsten uit arbeid,   – heeft in de afgelopen 5 jaar geen aanspraak gedaan op bijzondere bijstand, – is in het bezit van een auto.

Onderzoek 2013

Medio februari is het eerste themaonderzoek voor 2013 gestart. Daarnaast is het Werkplein een onderzoek gestart onder ruim 300 klanten, van wie bekend is dat zij de hoogste kans hebben om (on)bewust de uitkeringsregels te overtreden. Onderzocht wordt of klanten de uitkering terecht ontvangen en of de dienstverlening in het kader van handhaving naar deze uitkeringsgerechtigden verbeterd kan worden, zodat zij minder kans lopen (on)bewust de fout in te gaan. Het project neemt ruim acht maanden in beslag. Klanten van wie hun uitkeringssituatie in het kader van dit onderzoek wordt onderzocht, zijn hier inmiddels persoonlijk van op de hoogte gesteld.

Voorkomen en bestrijden misbruik

Om misbruik van uitkeringen te voorkomen en te bestrijden nemen de gemeente Helmond en de bij het Werkplein Regio Helmond aangesloten gemeenten Laarbeek, Asten, Deurne en Geldrop-Mierlo diverse maatregelen die passen binnen het handhavingsbeleid. Een van die maatregelen is de themacontrole die twee keer per jaar wordt gehouden.

Laad meer Helmond

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …