Home Noord-Brabant Eindhoven Financiele zekerheid Dutch Design Week

Financiele zekerheid Dutch Design Week

Capital D, onder anderen organisator van de Dutch Design Week, heeft financiële zekerheid. De strategische partners van de organisatie gaan samen met de organisatie de designambities in de Brainport regio kracht bij  zetten om zo betere resultaten te bereiken. Daarbij gaat het zowel om financiële als in kind bijdragen. Op deze manier blijft Capital D haar platformfunctie vervullen in de rol van verbinder en versterker van de designambities van de regio.

Capital D organiseert voor 2013 in ieder geval de Dutch Design Week en de Dutch Design Awards. De Europese projecten Proud en Smart Cultures worden gecontinueerd. Bij de concretisering van projecten, programma’s en activiteiten wordt kritisch gekeken naar de samenhang, volgordelijkheid en prioritering. Partners verbinden zich aan de activiteiten van Capital D op basis van commitment en eigenaarschap.

Om het tekort uit het verleden te compenseren en een sluitende exploitatie over 2013 te krijgen, is een aanvullende financiering gezocht en gevonden. De financiering wordt uiteindelijk gezamenlijk gedragen door de belanghebbende partners. Daarbij geldt als opschortende voorwaarde dat de leden van Capital D instemmen met het bereikte akkoord. Ad van Berlo, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Om de platformfunctie als verbinder en versterker van de designambities te realiseren, wordt naast de gevonden oplossing nu al  gewerkt aan het gezamenlijk borgen van de financiering voor de komende jaren en daarmee de stabiliteit verder te verstevigen.” Met de crediteuren wordt contact gezocht om de betalingen weer in gang te zetten.

Een pakket maatregelen is in het leven geroepen. Zo wordt een nieuwe parttime directeur aangesteld, is het financiële jaar 2012 versneld afgesloten, zal de Raad van Toezicht worden uitgebreid met een lid met uitgebreide financiële expertise, is het aantal projecten teruggebracht en is de organisatie afgeslankt. Ook wordt de samenwerking met diverse partners verder versterkt.

De vernieuwde aanpak vertaalt zich in een projectmatige en fasegewijze werkwijze. Daardoor is de beheersing gewaarborgd en wordt de te realiseren waarde vooraf zichtbaar, evenals de wijze waarop de activiteit haalbaar kan worden gefinancierd door de deelnemende partijen; financieel of in kind. Als blijkt dat de nieuwe aanpak werkt, biedt dat perspectief voor het uitbreiden van de ambitie en de bijbehorende hernieuwde gecontroleerde groei.

De samenwerking met partners krijgt gestalte langs een aantal lijnen. Belangrijk wordt het strategisch en sturend overleg met de kernpartners, het zogenaamde Design Ambitie Team (DAT). De kernpartners bestaan uit de gemeente Eindhoven, Provincie Brabant, Brainport Development, TU Eindhoven, Design Academy en Capital D. De coöperatieve gedachte van de Design Coöperatie Brainport wordt gerevitaliseerd. Tevens wordt de samenwerking met leveranciers, professionals en ook met subsidiegevers en sponsoren geïntensiveerd.

Laad meer Eindhoven

Geef een reactie

Bekijk ook

Eindhoven – Twee verdachten overval Kruidvat opgepakt

Op woensdag 13 november 2019 hebben we twee verdachten (17 en 15 jaar) uit Eindhoven aange…