Home Zuid-Holland Delft Nederlandse zwemsport krijgt grote financiële bijdrage voor wetenschappelijke ondersteuning

Nederlandse zwemsport krijgt grote financiële bijdrage voor wetenschappelijke ondersteuning

In samenwerking met de technische universiteiten Delft en Eindhoven en de Vrije Universiteit Amsterdam heeft InnoSportLab De Tongelreep een miljoen euro extra subsidie binnengehaald voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de zwem- en roeisport. De twee projectaanvragen zijn gehonoreerd in het kader van het nieuwe Onderzoeksprogramma Sport . Opdrachtgevers van het programma zijn het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Stichting Innovatie Alliantie. De onderzoeken zullen met behulp van promovendi van de betreffende universiteiten uitgevoerd worden in het Lab in Eindhoven.

Statusmonitoring bij topsporters
Wetenschappers Sander Ganzevles en Martin Truijens (tevens trainer) gaan in dit project aan de hand van een systeemtheoretisch model op basis van de vermogensbalans bestuderen hoe een sporter reageert op training en herstel. Gedurende dit onderzoek wordt er een sensorontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de status van de sporter en die slagfrequentie, bewegingssnelheid en bewegingsfrequentie kan meten. Zowel real time, synchroon als betrouwbaar met een minimale impact op de sporter.

Optimalisatie van voortstuwing door en over water
In samenwerking met stromingsleergroepen van de technische universiteiten Eindhoven en Delft en de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt er gewerkt aan optimalisatie van voortstuwing door en over water. Het project ontwikkelt nieuwe meetsystemen en vormen van feedback voor de verbetering en verfijning van zowel de zwem- als roeibeweging. Het gaat hierbij om hoe de bewegingsuitvoering moet worden aangepast om zo efficiënt mogelijk door of over het water te bewegen en welke feedback hierbij kan helpen.

Stromingen onder water
Het geld zal onder meer gebruikt gaan worden voor onderzoek naar onderwaterstromingen: “En daar kan de scheepvaart ook van profiteren”, zegt Roald van der Vliet van InnoSportLab De Tongelreep: “Als we begrijpen welke wervelstromen door voorstuwing van zwemmers ontstaat, kunnen we die wetenschap ook toepassen op andere bewegende oppervlakten zoals
op maritiem/nautisch gebied.”

Prestatie
Dat dit samenwerkingsverband extra onderzoeksgeld krijgt noemt zwemtrainer Marcel Wouda ‘een enorme prestatie’: “Het is voor sportonderzoek niet altijd makkelijk om aan budget te komen. Deze subsidietoekenning is voor de zwemsport een hele mooie impuls om de continuïteit van de afgelopen jaren te blijven behouden en uit te bouwen.”

Laad meer Delft

Geef een reactie

Bekijk ook

Delft – Man overleden na auto te water Oostpoortweg

Zondagochtend 10 december raakte een personenauto door nog onbekende oorzaak te water bij …