Home Noord-Brabant Den Bosch Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst de Levende Beerze

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst de Levende Beerze

Streekplatform De Brabantse Kempen en de provincie Noord-Brabant ondertekenden donderdag de samenwerkingsovereenkomst de Levende Beerze. Deze heeft tot doel de Brabantse Kempen aantrekkelijker te maken. Zij deden dit samen met ondernemers in de Kempen via de Grondportefeuille de Kempen. Hierin zit 125 ha waarmee projecten opgezet gaan worden. Daarnaast investeren provincie, gemeenten en waterschap in projecten langs de Kleine Beerze in Oirschot en Eersel en in de Pielis in Bergeijk.

De Levende Beerze is één van de negen gebiedsopgaven van de provincie Noord-Brabant. Streekplatform De Brabantse Kempen is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschap, ondernemersorganisaties en maatschappelijke organisaties in de Brabantse Kempen. Met de samenwerking ontstaat er een sterke privaatpublieke coalitie, die op vernieuwende manier de Kempen verrijkt: een sterke economie in een mooi landschap en prettige dorpen.

Gedeputeerde Yves de Boer: “Met gebiedsopgaven als de Levende Beerze willen wij van Brabant een topregio maken: sterke steden ingebed in een vitaal Platteland. Wat mij zo aanspreekt in de Levende Beerze is dat we op een heel ondernemende manier gaan werken. Wij stellen onze gronden beschikbaar voor projecten waarin ondernemers al dan niet samen met een gemeente of waterschap mooie projecten op gaan zetten. Denk bijvoorbeeld aan een innovatief landgoed of een samenwerkingsverband van boeren en consumenten voor duurzame productie. De eerste ideeën zoemen al rond, heel spannend. Ik hoop dat eind dit jaar de eerste twee projecten uit de startblokken zijn.”

Voorzitter Streekplatform Roeland van Hooff: “Het Streekplatform is zeer content met de vernieuwende samenwerkingsovereenkomst. Het biedt ons mogelijkheden om mooie projecten te realiseren met inwoners en ondernemers uit de Brabantse Kempen. Vernieuwende initiatieven met als uitgangspunt evenwicht tussen leefbaarheid, economie en ecologie. Onze ambities voor de komende jaren zijn gericht op het versterken van natuur, fijnmazige landschapselementen en inpassen van woningen, bedrijfsterreinen en agrarische bedrijven. Hierdoor wordt het mooie landschap in de Brabantse Kempen nog aantrekkelijker”.

Met deze nieuwe samenwerking begint de Levende Beerze aan zijn tweede leven. Het project startte in 2007 met als hoofddoel een zogenoemde Robuuste Verbinding tussen Bergeijk en Den Bosch te realiseren. Het plan was dat in nauwe samenwerking met ondernemers en burgers in het gebied te doen. Mooi voorbeeld daarvan is het gebied de Pielis in Bergeijk, waar de plaatselijke boeren een natuurgebied gaan ontwikkelen en beheren. De bezuinigingen van het kabinet in 2010 zetten een streep door de Robuuste Verbinding. Omdat iedereen graag door wilde gaan met de samenwerking is de nieuwe aanpak ontwikkeld.

Laad meer Den Bosch

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …