Home Noord-Brabant Den Bosch Huisvesting hostel bewoners

Huisvesting hostel bewoners

Er komen twee hostels in ’s-Hertogenbosch. De gemeente is in gesprek met de corporaties en de zorgverleners. Het gaat over het huisvesten van een deel van de potentiële hostel bewoners, via de gebruikelijke manier. Voor de groep die overblijft, komt door de gevolgen van rijksbeleid geen extra hostel. Maar in ’s-Hertogenbosch zijn de voorwaarden voor het verlenen van de juiste zorg, wel ingevuld. Op 4 maart start de aannemer met de bouw van het hostel aan de Van Broeckhovenlaan.

In januari 2009 besloot de gemeenteraad hostels te realiseren in ’s-Hertogenbosch. In een hostel krijgen dak- en thuislozen met een verslaving én een psychiatrische ziekte de zorg die ze nodig hebben. In twee hostels gaan 60 personen wonen.  De totale groep potentiële hostelbewoners varieert sterk. Het afgelopen jaar varieerde de groep tussen de 120 en 140 personen. Dit komt doordat sommige mensen (tijdelijk) onderdak vinden. Anderen zitten in detentie, overlijden of vertrekken naar het buitenland.

De komende jaren verandert er veel in de manier waarop zorg wordt verleend. Bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk thuis de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor het begeleiden van deze mensen vormen de zorginstellingen zogenaamde FACT-teams. Dat zijn teams waarin mensen werken vanuit verschillende disciplines. 65 personen worden op deze manier geholpen. Voor de overige mensen is zorg in een hostel het meest passend.

De gemeenteraad vroeg in september 2012 om een geschikte woonzorgvoorziening voor hen te realiseren. Maar dit  is niet mogelijk. Door bezuinigingen van het Rijk is hier geen geld voor.

Een oplossing voor deze groep moet worden gevonden binnen de huidige voorzieningen. De zorginstellingen volgen deze groep zeer intensief en blijven dat doen. Het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) speelt een belangrijke rol voor de groep van dak- en thuislozen in ’s-Hertogenbosch. Deze groep mensen krijgt dus geen optimale huisvesting. De voorwaarden voor het verlenen van de juiste zorg, zijn wel ingevuld.

Laad meer Den Bosch

Geef een reactie

Bekijk ook

‘s-Hertogenbosch – Jonge wizzkids zetten hun digitale talent in tijdens re_B00TCMP

Op 25 november organiseerden de politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en het Regiobureau…