Home Noord-Brabant Breda Geen aanpassing van examencijfer Frans voor Bredase scholiere

Geen aanpassing van examencijfer Frans voor Bredase scholiere

Het cijfer dat een Bredase scholiere voor haar eindexamen Frans kreeg, hoeft niet aangepast te worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat het College van Toetsen en Examens niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de afwikkeling van het eindexamen Frans.

Aanleiding
De scholiere legde op 19 mei van dit jaar het centraal schriftelijk examen Frans af. Op vraag 15 antwoorde ze ‘en effet’. Volgens het (aanvullend) correctievoorschrift van het College van Toetsen en Examens was dit antwoord niet goed. De scholiere kreeg voor het antwoord daarom geen punt. In een later stadium besloot het College dat ‘en effet’ alsnog een goed antwoord was. Omdat op dat moment alle examens al waren nagekeken, zijn álle leerlingen gecompenseerd, ongeacht welk antwoord was gegeven.

Geschil
De leerlinge kreeg voor haar eindexamen Frans een cijfer van 4,0 waardoor ze haar Vwo-diploma mis liep. Volgens de leerlinge zou ze een 4,1 hebben gekregen als ‘en effet’ als goed antwoord op het correctievoorschrift had gestaan. Met dat cijfer zou ze haar diploma wel gehaald hebben. Volgens de scholiere heeft het College van Toetsen en Examens onrechtmatig gehandeld door het correctievoorschrift niet tijdig aan te passen, danwel haar achteraf onvoldoende te compenseren.

Correctievoorschrift
Of de scholiere inderdaad een 4,1 zou hebben gekregen als ‘en effet’ op het (aangepaste) correctievoorschrift had gestaan, valt achteraf niet meer vast te stellen, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De leerlinge zou dan weliswaar een extra punt hebben gekregen, maar het is niet uit te sluiten dat ook de normeringsterm (die ervoor moet zorgen dat examens altijd even moeilijk zijn) zou zijn aangepast waardoor ze alsnog op een 4,0 zou zijn uitgekomen.

Normeringsterm
Juist in situaties als deze, wanneer ná de beoordeling van examens nog onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het College van Toetsen en Examens de volledige groep leerlingen compenseren door de normeringsterm aan te passen. Dit is in een speciale regeling vastgelegd. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van rechtmatige regelgeving die juist is toegepast. Dat dit in theorie mogelijk nadelig heeft uitgepakt voor de leerlinge, levert nog geen onrechtmatig handelen op.

Grensgevallen
De voorzieningenrechter overweegt hierbij dat het behalen van een onvoldoende met een zo klein verschil in punten voor iedereen die dit overkomt uitermate zuur is. Echter, de systematiek van beoordelen heeft nu eenmaal in zich dat er grensgevallen zullen zijn.

Laad meer Breda
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Eindhoven – Getuigen van gewapende beroving gezocht

De politie startte vrijdagochtend 20 juli een onderzoek naar een gewapende beroving op de …