Home Noord-Brabant Breda Het Cultuurfonds Brabant verdeelt € 19000 in Breda

Het Cultuurfonds Brabant verdeelt € 19000 in Breda

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de maartvergadering over het eerste kwartaal van 2013 totaal € 188.300 toegekend aan 75 culturele activiteiten. Voor een bedrag van € 143.800,- is geput uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. Een bedrag van € 10.250,- is toegekend uit het Cultuur Amateurfonds Brabant, een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor samenwerkingsprojecten.

Het bestuur heeft ook besluiten genomen over de toekenningen uit het Buurtcultuurfonds 2018Brabant. In totaal is hieruit een bedrag gevoteerd van € 31.000,-. Het Buurtcultuurfonds 2018Brabant is een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor projecten die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Deze projecten zijn gericht op een succesvolle kandidatuur van Eindhoven als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Ook is € 2.250 toegekend uit het Slingsby van Hoven fonds. Dit is fonds ondersteunt projecten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving. Vanuit het Tienkamp-Kuijten Fonds is een bedrag toegekend van € 1.000,-. Dit fonds ondersteunt projecten met betrekking tot pijporgels in Noord-Brabant.

In Breda wordt in totaal €19000 verdeeld:

Stichting Salsa Comite Brabant 2.000

Stichting de Leuvenaar 3.000

Stichting Electron 1.000

Vereniging Amateur Toneeloverleg Breda 1.000

Stichting Worstenbrood 6.000

Stichting Beaux Jazz 1.500

Stichting Spanjaardsgat 2.500

Vereniging Gemengd Koor Ulvenhout 1.000

Vereniging Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert 1.000

Totaal BREDA 19.000

Laad meer Breda

Geef een reactie

Bekijk ook

Breda – Arrestatie na vernielingen

De politie arresteerde zaterdagavond 10 februari 2024 rond 23u30 in de Sleutelbloem een ve…