Home Noord-Brabant Bergen op Zoom Crisis tempert bevolkingsgroei

Crisis tempert bevolkingsgroei

In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei onder het niveau van de laatste jaren. Onder invloed van de financieel-economische crisis zijn vooral de geboorteaantallen teruggelopen. Ook pakten de binnen- en buitenlandse migratiesaldi iets lager uit. Samenhangend met de toenemende vergrijzing liepen de sterfteaantallen juist verder op. Op 1 januari 2013 telt Brabant bijna 2.471.000 inwoners.  

Natuurlijke groei niet eerder zo laag
De natuurlijke groei, oftewel het saldo van geboorte en sterfte, bereikte in Brabant in 2012 een historisch dieptepunt. Niet eerder lagen de geboorteaantallen (23.950) zo laag. Tegelijkertijd lag het aantal sterfgevallen voor het eerst boven de 20.000. De afname van het aantal geboorten wordt grotendeels veroorzaakt, doordat het krijgen van kinderen wordt uitgesteld in economisch mindere tijden waarin het consumentenvertrouwen op een laag pitje staat.

Met een saldo van +3.500 is de natuurlijke groei niet langer de belangrijkste factor in de bevolkingsgroei in Brabant. De bijdrage van het migratiesaldo (+3.700) is in 2012 groter geweest. De lijn dat migratie het meeste bijdraagt aan de bevolkingsgroei zal zich de komende tijd doorzetten. Hierbij speelt vooral de vergrijzing van de Brabantse bevolking een rol, waardoor de sterfteaantallen verder toenemen en de natuurlijke groei in de loop van de jaren ’20 omslaat in een natuurlijke afname.

Lagere migratiesaldi
In 2012 liggen de binnen- en buitenlandse migratiesaldi in Brabant op een iets lager niveau, vergeleken met een jaar eerder. De veranderde economische omstandigheden en de verminderde arbeidsmarktsituatie spelen hierbij een rol.

Vanuit het buitenland hebben zich het afgelopen jaar 19.400 personen in Brabant gevestigd, iets minder dan in 2011. Het aantal emigranten bleef met 16.000 vrijwel op hetzelfde niveau. Het buitenlandse migratiesaldo is hiermee in 2012 uitgekomen op +3.500, iets onder het niveau van 2011. In 2010 lag dit saldo echter nog op +5.000.

Vestigingsoverschot
Het binnenlandse migratiesaldo ligt in 2012 op +300. Hiermee heeft Brabant voor het tweede jaar op rij een vestigingsoverschot. Dit betekent dat zich in 2012 opnieuw (iets) meer mensen vanuit de rest van Nederland in Brabant hebben gevestigd, dan dat er vertrokken zijn naar andere delen van ons land. De laatste 10 jaar kende Brabant vrijwel onafgebroken een (klein) binnenlands vertrekoverschot. In 2011 werd deze lijn doorbroken en was het binnenlandse migratiesaldo weer positief (+500).  

Steeds meer Brabanders wonen in stedelijk gebied
Al langere tijd ligt de bevolkingsgroei in het stedelijk gebied hoger dan in het landelijk gebied. De laatste tien jaar (2003-2013) is het aantal inwoners in Brabant met ruim 70.000 personen toegenomen. Van deze groei is maar liefst 90% (64.000) in het stedelijk gebied terecht gekomen en zo’n 10% (6.400) in het landelijk gebied. Ook in 2012 is sprake van (voortgaande) concentratie van de bevolking in het stedelijk gebied. Hierbij valt bovendien de bovengemiddelde groei op van de grote steden: zowel in Breda (1,1%), ’s-Hertogenbosch ( 0,6%), Eindhoven (0,6%) als Tilburg (0,4%) ligt de bevolkingsgroei in 2012 boven het niveau van Brabant als geheel (0,3%). Met een groei van 0,1% nam de bevolking in het landelijk gebied beduidend minder sterk toe.

Krimp
In 2013 woont ruim 68% van de Brabantse bevolking in het stedelijk concentratiegebied. Eén op de drie Brabanders (bijna 34%) woont in de vijf grote steden (de B5), die bij elkaar 837.000 inwoners herbergen. Mede door de afname van de natuurlijke groei is het aantal gemeenten, dat te maken heeft met bevolkingskrimp in 2012 (verder) opgelopen. In 23 van de 67 Brabantse gemeenten (34%) is het inwonertal vorig jaar teruggelopen. In 2011 lag dat percentage nog op 22%.

Laad meer Bergen op Zoom

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …