Home Nederland Minister Ollongren en VNG eens over beter toezicht in de bouw

Minister Ollongren en VNG eens over beter toezicht in de bouw

Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt. Ook zijn partijen het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen en de voorwaarden waaronder het stelsel kan worden ingevoerd.
Dat schrijft minister Ollongren (BZK) bij het bestuursakkoord van Rijk en VNG dat zij vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer stuurde.

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging dat het nieuwe bouwtoezicht regelt, stuitte medio 2017 bij de behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duidelijkheid over de informatiepositie van het gemeenten ten opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs die gaan toezien op de kwaliteit van het bouwwerk. In afwachting van nadere afspraken met de VNG is daarop de behandeling van het wetsvoorstel aangehouden.

In het nieuwe stelsel worden bouwers meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. In plaats van de vaak papieren toets en het beperkte toezicht door Bouw- en Woningtoezicht worden bouwers verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborger in te schakelen. Die toetst vooraf het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het bouwwerk aan alle wettelijke bouwschriften voldoet. Ook wordt bij oplevering getoetst of het bouwwerk aan de eisen van gezondheid en energiezuinigheid voldoet.

Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel. Verder wordt de positie van opdrachtgevers en bouwconsumenten versterkt doordat de bouwer meer aansprakelijkheid wordt voor de kwaliteit van het bouwwerk. 

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Geen Sinterklaas dit jaar in Dordrecht; de Graafschap wint met 5-0!

Na de wedstrijd van afgelopen vrijdag van de Graafschap tegen Dordrecht, was het niet zo m…