Home Nederland Honderden aanhoudingen tijdens Oud & Nieuw

Honderden aanhoudingen tijdens Oud & Nieuw

2019 is voor verschillende mensen minder goed begonnen. De politie heeft in totaal 250 aangehouden personen bij het Openbaar Ministerie aangeleverd op verdenking van een misdrijf dat verband houdt met de jaarwisseling. Dat blijkt uit een inventarisatie die vandaag bij parketten van het OM is gehouden. Dit aantal levert een lichte daling op ten opzichte van vorig jaar; toen werden er op 1 januari 2018 254 verdachten aangeleverd bij het OM. De meeste feiten betreffen geweld, waarvan 61 keer geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving, 100 maal geweld tegen overige personen en 58 maal geweld tegen goederen. In 31 zaken gaat het om andere feiten, zoals vuurwerkzaken.

Personen die verdacht worden van geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving zoals bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer worden in beginsel voor de rechter gebracht. Zij zorgen namelijk voor de veiligheid van een ieder tijdens Oud & Nieuw en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Naar aanleiding van incidenten tijdens de jaarwisseling zijn vandaag 35 misdrijfzaken aangeleverd bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland en zoveel als mogelijk afgedaan. Dit samen met de politie, Slachtofferhulp, Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming. Het aantal zaken, waarbij het veelal gaat om vuurwerk en geweld, is meer dan vorig jaar, toen 18 zaken werden behandeld.

Zeven verdachten zijn gedagvaard; twee minderjarigen uit Utrecht voor een zitting van de kinderrechter op 12 maart en 2 april. Beiden worden verdacht van belediging van agenten. Drie anderen krijgen een dagvaarding voor een taakstrafzitting. Hierbij gaat het om beledigingen van agenten in Hilversum en Amersfoort en een mishandeling in Nieuwegein. Eén verdachte moet zich op 11 januari a.s. bij de politierechter verantwoorden voor belediging van agenten in Amersfoort. Tenslotte is een verdachte van een mishandeling in Utrecht gedagvaard voor een zitting van de politierechter op 27 maart.

Twee zaken waarbij agenten werden beledigd in Almere en Amersfoort zijn afgehandeld met geldboetes van 500 en 700 euro. Eén minderjarige moet een HALT-straf doen vanwege een vernieling in Utrecht. Vijf zaken zijn geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs, waaronder het afsteken van vuurwerk nabij een handhaver in Almere.

De overige zaken zijn nog in onderzoek. In deze gevallen is het nodig om bijvoorbeeld getuigen te horen, of beelden op te vragen en te bekijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vernielingen bij een station Almere, de vernieling van ruiten van een school in Amersfoort, poging brandstichting van een bestelwagen in Nieuwegein en geweld tegen personen in Maarssen.

Oud en Nieuw gerelateerde feiten zijn misdrijven zoals openlijk geweld, (poging) brandstichting, vernieling, mishandeling, geweld, belediging en bedreiging van werknemers met een publieke taak en vuurwerkgerelateerde zaken. Net als voorgaande jaren geldt dit jaar een strafverzwaring van 75 procent voor oud en nieuw gerelateerde feiten. In de negen zaken dit jaar waarbij het gaat om geweld, bedreiging of belediging van werknemers met een publieke taak geldt een strafverzwaring van tweehonderd procent. De officier van justitie hanteert dit als richtlijn en houdt bij de beoordeling altijd rekening met alle omstandigheden.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Nøhlen na de Graafschap tegen Almere City☺

Achterhoekers doen 2 dingen graag; høken en nøhlen. Høken, ooit uitgevonden in de het midd…