Home Nederland Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel gemaakt om het collegegeld van eerstejaars studenten te halveren. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet daarom het collegegeld voor 2 studiejaren halveren. Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019.

Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.

Voorwaarden voor 1 jaar half collegegeld
De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die:
-in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
-een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
-het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen.

De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:
-in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
-een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
-het wettelijk collegegeld betaalt.

Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk
Start de student een bacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:
-al eerder dan het studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
-een masteropleiding volgen;
-het instellingscollegegeld betalen;
-een opleiding volgen in het niet-bekostigd hoger onderwijs;
-aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Verlaagd wettelijk collegegeld op 26 april 2018 aangenomen. De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Speelhal en directeur schuldig aan dood kleuter

De rechtbank Noord-Holland heeft een speelhal in Grootebroek en de 52-jarige directeur van…