Home Nederland WhatsAppen niet bewezen: Werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor dodelijk verkeersongeval op Texel

WhatsAppen niet bewezen: Werkstraf en ontzegging rijbevoegdheid voor dodelijk verkeersongeval op Texel

De rechtbank Noord-Holland heeft op 23 november 2017 aan de 26-jarige P.H. een werkstraf opgelegd van 120 uur en 1 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op Texel.

Vrijspraak van schuld aan het ongeval

De rechtbank heeft de vrouw vrijgesproken van het zwaarste verwijt namelijk dat zij schuld heeft aan het ongeval. Wel vindt de rechtbank dat de vrouw haar snelheid had moeten aanpassen in de gegeven omstandigheden en wordt zij veroordeeld voor de lichtere variant van gevaarlijk rijgedrag.

De vrouw reed op 30 maart 2016 in haar auto in de Cocksdorp op Texel, merkte te laat twee fietssters op en reed één daarvan aan. Met het verschrikkelijke gevolg dat een 21-jarige vrouw korte tijd later overleed.

WhatsApp

In deze zaak stond de vraag centraal of de vrouw tijdens het autorijden een WhatsApp had verstuurd, waardoor zij mogelijk was afgeleid en de fietssters te laat zag. Vaststaat dat zij op de avond van het ongeval om 21:21:04 een WhatsApp heeft verstuurd en om 21:22:41 belde naar 112. Tussen deze tijdstippen liggen 97 seconden waarbinnen het ongeval plaatsvond. De vrouw heeft verklaard tijdens het rijden geen WhatsApp berichten te hebben verzonden of gelezen. Vóór het ongeval heeft zij haar auto stilgezet bij een boerderij, één appje gelezen, deze beantwoord met ‘Nee’ en haar telefoon weggelegd. Daarna is zij direct weer gaan rijden. De fietssters zag zij pas voor het eerst kort voor het fatale moment.

Videoreconstructie

In een tussenvonnis heeft de rechtbank nader onderzoek bevolen waarna een video reconstructie is gedaan. Ook daarna is onduidelijk gebleven hoe lang de vrouw heeft stilgestaan met haar auto en waar de meisjes op dat moment fietsten. Uit de reconstructie blijkt dat het alternatief scenario zoals door de vrouw geschetst niet zonder meer kan worden bevestigd, maar ook niet wordt weerlegd. Het blijft dus mogelijk dat het zo is gegaan als zij heeft verklaard. De rechtbank vindt dan ook niet bewezen dat zij WhatsApp berichten op haar mobiele telefoon heeft verzonden of gelezen terwijl zij reed.

Snelheid

Vaststaat dat de vrouw het latere slachtoffer te laat heeft opgemerkt. Er is niet vastgesteld dat zij harder reed dan toegestaan. De rechtbank oordeelt dat haar rijgedrag niet zodanig onvoorzichtig/onoplettend is geweest dat dit de drempel haalt van ‘schuld aan het ongeval’ (misdrijf) maar dat wel een veroordeling moet volgen voor gevaarlijk rijgedrag (overtreding). Ze heeft haar snelheid onvoldoende aangepast aan de duisternis en de mogelijkheid dat er fietsers reden en heeft niet tijdig kunnen stoppen.

Strafoplegging bij verkeersdelicten

Het verkeersstrafrecht is complex. Een kleine onoplettendheid in het verkeer kan verschrikkelijke gevolgen hebben terwijl een grove verkeersfout zonder slachtoffers kan aflopen. De rechter moet altijd onderzoeken of iemand het feit heeft gepleegd en zo ja, in hoeverre dat hem/haar te verwijten is. De rechter moet daarbij oorzaak en gevolg scheiden wat op onbegrip kan stuiten, helemaal als er dodelijke slachtoffers vallen. Voor de strafoplegging is echter niet het letsel of de dodelijke afloop bepalend maar de mate van verwijtbaarheid die de veroorzaker van het ongeval kan worden gemaakt.

Strafmotivering

De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele strafoplegging het verdriet en gemis van de nabestaanden kan compenseren. Omdat de vrouw wordt vrijgesproken van het zwaarste verwijt komt de rechtbank tot oplegging van een veel lagere straf dan geëist. Daarbij heeft de rechtbank rekening gehouden met het blanco strafblad van de vrouw en dat ook zij moet leven met de gevolgen van het door haar veroorzaakte ongeval. Zij is daarvoor onder behandeling van een psycholoog.

Vorderingen van de nabestaanden

De ouders van het slachtoffer hebben ieder voor zich een bedrag van 25.000 euro gevorderd aan immateriële schade in de vorm van shockschade. De rechtbankheeft geen enkele twijfel dat de confrontatie met hun overleden dochter voor de ouders grote emotionele impact heeft gehad. Toch worden beide vorderingen niet toegekend. De vordering van de moeder, die kort na het ongeval haar levensgevaarlijk gewonde dochter heeft gezien, zou onder shockschade kunnen vallen, maar haar vordering is onvoldoende onderbouwd. Er zijn geen stukken ingebracht ter onderbouwing van haar geestelijk letsel. De vordering van vader wordt afgewezen omdat hij niet aan de wettelijke vereisten voor shockschade voldoet.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Purmerend – Man overleden na schietincident Purmerend, andere man zwaargewond

Bij het treinstation van Purmerend aan de Stationsweg heeft maandag 12 februari rond 20.05…