Home Nederland Opsporingsonderzoek naar mogelijk strafbare euthanasie

Opsporingsonderzoek naar mogelijk strafbare euthanasie

Het College van procureurs-generaal heeft besloten dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar een mogelijk strafbare euthanasie, die is uitgevoerd door een arts in een verpleeghuis. Onder leiding van de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag zal dit onderzoek worden uitgevoerd. De verdachte was arts toen zij in het voorjaar van 2016 euthanasie pleegde op een 74-jarige ernstig demente en wilsonbekwame vrouw.

De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) kwam begin dit jaar tot het oordeel dat de verpleeghuisarts bij de euthanasie van de zwaar dementerende vrouw ‘niet heeft gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen’ van de Wet toetsing levensbeëindiging. De vrouw had weliswaar enkele jaren voor haar opname een wilsverklaring opgesteld, maar die was onduidelijk en tegenstrijdig. Daarnaast heeft de arts een grens overschreden bij de uitvoering van de euthanasie, aldus het oordeel van de RTE.

De RTE heeft haar oordeel naar het Openbaar Ministerie gestuurd voor een strafrechtelijke beoordeling. Het College van procureurs-generaal is op basis van de Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding) het orgaan dat beslissingen neemt over wel of niet vervolgen in dit soort zaken.

Het College is tot de conclusie gekomen dat er dusdanige verdenkingen zijn dat de arts strafbaar heeft gehandeld dat er opsporingsonderzoek wordt gelast. De hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag zal na afronding van dat onderzoek het College inlichten over de bevindingen en advies uitbrengen. Het College van procureurs-generaal neemt vervolgens een besluit over het al dan niet verder vervolgen van de arts.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) noemt het onderzoek van het OM ‘een persoonlijk drama voor de arts die uit barmhartigheid en menselijkheid handelde’. Ongetwijfeld veronderstelde de arts de zorgvuldigheid in acht te nemen. Ook voor de naasten van de betrokken patiënt is het droef dat deze zaak nu zo’n nasleep krijgt.

De NVVE gaat ervan uit dat het onderzoek van het OM zich concentreert op de uitvoering van de euthanasie. De toetsingscommissie (RTE) had immers geen twijfel over de vraag óf aan de patiënt euthanasie verleend had mogen worden. Het onderzoek richt zich op de uitvoering, die door de toetsingscommissie als ‘onzorgvuldig’ werd geclassificeerd.

De NVVE vindt dat mensen die lijden aan dementie en weloverwogen hebben gevraagd om euthanasie, in hun verzoek gehonoreerd moeten worden en hoopt dat het onderzoek artsen niet kopschuw maakt. Daarvoor is immers geen reden; de euthanasiepraktijk in Nederland is bewezen zorgvuldig en transparant, de expertise en onderlinge steun bij artsen nemen elk jaar toe. Sinds het bestaan van de euthanasiewetgeving in Nederland is er daarom nog nooit tot vervolging van een arts overgegaan.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Meer mogelijkheden om terrorisme te bestrijden

Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat de mogelijkheden ve…