Home Nederland Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding

Steun voor vrouwenrechten en hongerbestrijding

Het kabinet stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor ‘She Decides’. Dit is het internationale initiatief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden in stand te houden, nadat de Amerikaanse regering de ‘Global Gag Rule’ heeft aangekondigd. Die komt erop neer dat financiering van hulporganisaties wordt ingetrokken als deze in hun voorzieningenpakket ook veilige abortus aanbieden of bespreekbaar maken. ‘Met als gevolg dat het aantal abortussen niet daalt, maar juist stijgt. Dat vrouwen alleen terecht kunnen bij kwakzalvers, met vaak verschrikkelijke gevolgen,’ aldus minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De minister -deze week in New York voor de AVVN- was hoofdspreker op het jaarlijkse seminar van de Britse kwaliteitskrant The Guardian. Inmiddels hebben 58 landen steun betuigd aan She Decides, evenals tientallen private organisaties, zoals de Bill and Melinda Gates Foundation. Samen hebben zij nu 271 miljoen euro (305 dollar) opgebracht om voorzieningen als anti-conceptie, seksuele voorlichting, veilige abortus en kraamzorg zoveel mogelijk in stand te houden. Nederland heeft 29 miljoen bijgedragen. Daarnaast zijn in een reeks landen burgers in actie gekomen voor She Decides, vaak ook met financiële bijdragen.

De 4 miljoen die er nu bij komt zal specifiek worden aangewend voor gezinsplanning programma’s in Mozambique. Oorzaak daarvan ligt in het feite dat de minister hulp via de centrale regering in Maputo heeft stilgelegd, omdat deze onvoldoende meewerkt aan een internationaal onderzoek naar fraude met leningen. Ploumen: ‘Hiermee geven we een tweeledig signaal af. Fraude is onacceptabel. Tegelijkertijd worden vrouwen daarvan niet de dupe. Gaan we op een andere manier door met steun aan hen.’

Honger

De minister wees in New York ook op het groeiend aantal mensen dat wordt bedreigd met hongersnood of ondervoeding. Wereldwijd zijn dat er maar liefst 815 miljoen mensen. Het meest dramatisch is de situatie in Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan. ‘Maar liefst 20 miljoen mensen worden daar acuut bedreigd met hongersnood. Omdat er een tekort van 1 miljard dollar is, worden inzet en rantsoenen teruggebracht. Dus moet er iets gebeuren’, aldus Ploumen.

Nederland zal daarom vijf miljoen euro vrijmaken voor hulp via het World Food Programma (WFP) van de VN. De minister: ‘Het WFP is een onmisbare schakel in het afwenden van hongersnood. Het brengt voedsel bij hongerende mensen in vaak zeer gevaarlijke en moeilijk te bereiken gebieden en speelt een cruciale rol in het bevoorraden van andere hulporganisaties.’ De totale bijdrage van Nederland dit jaar aan het WFP is 50 miljoen euro.

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Defensie investeert in mensen en middelen

Defensie investeert in 2019 in haar mensen en in het herstellen, versterken en vernieuwen …