Home Nederland Kruidvat mocht hulpvraag blinde vrouw niet weigeren

Kruidvat mocht hulpvraag blinde vrouw niet weigeren

Drogisterijketen Kruidvat heeft een blinde vrouw gediscrimineerd door haar niet de gevraagde aanpassing te bieden. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

De bereidheid van de medewerkers om met een boodschappenlijst de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen, doet niets af aan het oordeel. De wens van de blinde vrouw om zo zelfstandig mogelijk te kunnen winkelen, sluit aan bij het uitgangspunt van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn of haar eigen mogelijkheden autonoom te zijn.

Autonomie
De vrouw vroeg de medewerkers van Kruidvat om haar aan de arm door de winkel te begeleiden. Kruidvat wees dit verzoek af en stelde voor om de gewenste producten voor de vrouw te verzamelen aan de hand van een boodschappenlijstje. De vrouw accepteerde dit niet omdat dit in de weg staat aan haar wens om zo zelfstandig mogelijk te winkelen. Voor de vrouw houdt dat in dat zij daadwerkelijk door de winkel kan lopen, daarbij vragen kan stellen over de producten, deze kan voelen en daarna een keus kan maken. De door Kruidvat aangeboden aanpassing draagt in mindere mate bij aan deze autonomie.

Overleg 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een aanbieder van goederen of diensten informatie over een benodigde aanpassing moet inwinnen bij degene die daarom vraagt. Ook moet in ieder specifiek geval bekeken worden in hoeverre een oplossing mogelijk is. Overleg en actief handelen is vereist. Het antidiscriminatiebureau heeft als vertegenwoordiger van de vrouw aan Kruidvat gevraagd te kijken hoe zij tot elkaar kunnen komen. Kruidvat is niet op deze uitnodiging ingegaan en heeft daarmee niet aangetoond dat de gevraagde aanpassing niet noodzakelijk is.

Kruidvat heeft alleen in algemene zin gewezen op mogelijke problemen rondom de uitvoerbaarheid van het verzoek en de veiligheid van de medewerkers. Zij heeft niet concreet aangegeven op welke wijze deze problemen een rol spelen bij de aanpassing die de vrouw vroeg. Kruidvat toont dus niet aan dat de gewenste aanpassing onevenredig belastend is. Daarom oordeelt het College dat Kruidvat de vrouw heeft gediscrimineerd op grond van haar handicap.

Wetgeving
In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Laad meer Nederland
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen …