Home Gelderland Achterhoek Kansrijkere koppeling vergunninghouders door meenemen werkervaring en opleidingen

Kansrijkere koppeling vergunninghouders door meenemen werkervaring en opleidingen

diplomaDivosa en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voeren sinds 1 juli 2016 een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Op die manier kunnen ze eerder actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven ze minder een beroep te doen op bijstandsvoorzieningen. COA en Divosa maken deel uit van de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen.

De arbeidsmarktscreening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek na vergunningverlening gevraagd wordt naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan krijgt COA advies van arbeidsmarktdeskundigen van Divosa over welke arbeidsmarktregio’s perspectief op participatie bieden voor de vergunninghouder. Het COA neemt daarna binnen twee weken een beslissing over de gemeente waar de vergunninghouder naar toe gaat. Kortom, met in achtneming van de taakstelling van gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met kansrijke koppelingen van vergunninghouders aan gemeenten.

Divosa en COA voeren sinds 1 juli deze screening uit op het aanmeldcentrum in Doetinchem, maar zullen die in het najaar uitbreiden naar de andere aanmeldcentra. Divosa en COA voeren sinds 1 juli deze screening uit op het aanmeldcentrum in Doetinchem, maar zullen die in het najaar uitbreiden naar de andere aanmeldcentra.

Voordeel van deze manier van werken is dat gemeenten al ruim voor de huisvesting meer weten over de vergunninghouders waar zij mee te maken krijgen. Naast informatie over opleiding en arbeidspotentieel gaat het om leeftijd, geslacht en taal. Zowel gemeente als vergunninghouder kunnen dus aan de slag om de wachttijd waardevol in te vullen. De wachttijd is de periode dat de vergunninghouder nog in het AZC woont, al wel gekoppeld is aan een gemeente maar daar nog niet woont omdat huisvesting nog niet beschikbaar is. Waardevol wachten kan ingevuld worden door te starten met werken, het oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, het beginnen met de reguliere inburgering, het doen van vrijwilligerswerk, het (verder) leren van de Nederlandse taal of het volgen van een opleiding of stage. Momenteel wordt gekeken op welke manier het persoonlijke dossier (dat de vergunninghouder in de opvang opbouwt) na koppeling aan een gemeente nog kan worden verrijkt, bijvoorbeeld met een verdiepend gesprek, een assessment of een competentietest.

Laad meer Achterhoek
Reageren niet mogelijk

Bekijk ook

Nijmegen – Gezocht – Kevin America doodgeschoten vlakbij zijn eigen huis

[UPDATE: Het is zaterdag 29 december 2012, twee dagen voor oud en nieuw. De 36-jarige Kevi…