Home Nederland Nederland geeft minder aan goede doelen

Nederland geeft minder aan goede doelen

De economische crisis is van invloed op het geefgedrag aan goede doelen. Na jaren van stijgen is het totaal gegeven bedrag in 2011 gedaald van € 4,7 miljard tot bijna € 4,3 miljard. Dat blijkt uit de uitkomsten van het onderzoek “Geven in Nederland” dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is uitgevoerd door de Vrije Universiteit. Dit schrijven staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en Weekers (Financiën) op de dag van de filantropie aan de Tweede Kamer. Daarnaast informeren beide staatssecretarissen de Tweede Kamer over de voortgang van het validatiestelsel filantropie en nieuwe fiscale regelgeving voor goede doelen organisaties.

In het op 21 juni 2011 gesloten convenant ‘Ruimte voor geven’ met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)  is afgesproken dat het onderzoek “Geven in Nederland “ in 2013 zou zijn afgerond. Inzet van het convenant was het verbeteren van de samenwerking tussen de sector en de overheid en daarnaast het transparanter maken van de goededoelensector. De laatste zeventien jaar wordt tweejaarlijks onderzoek gedaan naar het geefgedrag van Nederlandse burgers en bedrijven door de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat door de economische crisis mensen minder geld aan goede doelen geven. Na jaren van stijgen is het totaal gegeven bedrag in 2011 gedaald tot bijna € 4,3 miljard, het laagste sinds 2001. Huishoudens geven veruit het meest aan goede doelen op het gebied van kerk en levensbeschouwing, gevolgd door gezondheid en internationale hulp. Bedrijven geven juist het meest aan sport en recreatie. Uit het onderzoek blijkt verder dat 20% van de Nederlandse huishoudens verantwoordelijk is voor 80% van het totaalbedrag aan giften.

Teeven en Weekers zien de daling die het rapport aantoont als een logisch gevolg van het huidige economische klimaat. Daarnaast zien ze ook dat de daling juist een extra stimulans is om het vertrouwen in goede doelen sector te vergroten. Bij het geven aan een goed doel speelt vertrouwen een zeer belangrijke rol. Hoe meer vertrouwen in de sector filantropie, hoe eerder de burger of het bedrijf bereid zal zijn een bijdrage te leveren, in de vorm van giften, sponsoring of vrijwilligerswerk. Het belang van de filantropische sector voor de Nederlandse samenleving is onmiskenbaar.

Op 20 september 2012 hebben de Staatssecretarissen de visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector aan de Tweede Kamer aangeboden. In de visie staat dat de sector met de Rijksoverheid een validatiestelsel filantropie ontwikkelen. Het doel van het nieuwe validatiestelsel is het verbeteren van de transparantie van de sector en de kwaliteit van het toezicht.

In dit verband heeft een onafhankelijke werkgroep in opdracht van de Staatssecretarisssen een rapport uitgebracht met toetsingscriteria voor het validatiestelsel filantropieDeze toetsingscriteria hebben betrekking op het publieksbelang. Dat wil zeggen dat het publiek er op moet kunnen vertrouwen dat de instellingen in de sector het algemeen nut dienen. Het rapport van de werkgroep  biedt een goed fundament voor het te ontwerpen validatiestelsel.

Laad meer Nederland

Geef een antwoord

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …