Home Nederland Lichte daling verkeersdoden 2012

Lichte daling verkeersdoden 2012

Foto (c) Kjh4mobile

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers. Onder inzittenden van personenauto’s van 20 tot 60 jaar en onder fietsers van 60 tot 80 jaar vielen in 2012 juist meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Het aantal doden in 2012 is lager dan in 2011. Met gemeenten, provincies en maatschappelijke partners zet ik alles op alles om die dalende trend voort te zetten en werken we samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nederland is een van de meest verkeersveilige landen ter wereld. Dat moet zo blijven.”

In de leeftijdscategorie 80-plus is het aantal doden gedaald van 126 in 2011 naar 95, een daling van 24,6%. Het aantal ouderen (65-plus) dat omkwam in het verkeer is met 244 echter hoog gebleven. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen op de fiets: meer dan de helft van het aantal verkeersdoden op de fiets in 2012 was 65-plusser.

Zoals ook in voorgaande jaren het geval was, vielen de meeste dodelijke slachtoffers in een personenauto. In 2012 waren dat er 232, in 2011 ging het om 231 gevallen. Het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer is met 200 gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Het dodental onder bestuurders of passagiers van motoren, scooters, brom- en snorfietsen en gemotoriseerde invalidenvoertuigen bleef nagenoeg gelijk. Het aantal voetgangers onder de verkeersdoden daalde met 8%, van 74 naar 68. De betrokkenheid van vrachtauto’s bij ongelukken op 100- en 120-kilometerwegen is in 2012 wederom afgenomen en op het laagste punt in 9 jaar.

De meeste door de politie geregistreerde verkeersdoden vallen op gemeentelijke wegen; in 2012 was dat 60% van het totaal. Op provinciale wegen viel 21% en op wegen onder beheer van een waterschap 3% van het totale aantal slachtoffers. Het aantal geregistreerde verkeersdoden op Rijkswegen kwam uit op 16% van het totaal.

Op wegen waar maximaal 60 km per uur mag worden gereden, steeg het aantal slachtoffers van 53 naar 87. Het aantal verkeersdoden op Rijkswegen nam toe van 67 naar 90. Het aantal slachtoffers op 100-kilometerwegen nam na het uitzonderlijke lage aantal van 14 in 2011 toe naar 27. Op wegen waar een maximumsnelheid van 120 km per uur geldt, is het aantal verkeersdoden gestegen van 28 naar 39. Op de trajecten waar 130 km per uur mag worden gereden, vielen twee dodelijke slachtoffers. Het betrof een botsing met een kraanwagen op de toerit van de snelweg en een ongeval waarbij een auto met het linkerwiel in de berm kwam, draaide en botste met een andere auto.

Op 15-kilometerwegen viel geen enkele dode in 2012. Een jaar eerder waren dat er nog 5. Op wegen waar maximaal 50 of 80 kilometer gereden mag worden, is het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met respectievelijk 13 en 2%.

Minister Schultz geeft in een brief naar de Tweede Kamer aan dat zij in de Beleidsimpuls verkeersveiligheid en in vele onderzoeken samenwerkt met decentrale overheden en maatschappelijke partners om maatregelen te nemen om met name de fietsveiligheid te verbeteren. Daarnaast heeft de minister in de vorige kabinetsperiode in totaal 94 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen om de snelwegen in Nederland nog veiliger te maken. Inzet is om uiterlijk in 2020 het gehele rijkswegennet op het niveau van 3 RPS (Road Protection Scores)-sterren te hebben.

Laad meer Nederland

Geef een antwoord

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …