Home Friesland Drachten Kabinet investeert in Friese taal en cultuur

Kabinet investeert in Friese taal en cultuur

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. Hij deed dit mede namens de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Veiligheid en Justitie (VenJ), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de bestuursafspraak staan voor de komende vijf jaar afspraken die de Friese taal en cultuur bevorderen op het gebied van onderwijs, media en cultuur. Vooral het Friestalig onderwijs krijgt een impuls. Bij het vormen van toekomstig mediabeleid zal rekening worden gehouden met de adviezen van de commissie Borging Friese Taal (Hoekstra II).

De BFTC vloeit voort uit verdragsverplichtingen over de Friese taal en cultuur: het Europees handvest voor regionale talen en talen van minderheden en het Kaderverdrag bescherming van nationale minderheden. De bestuursafspraak wordt periodiek opgesteld en legt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en provincie voor Friese taal en cultuur vast. De eerste kwam in 1989 tot stand. Zij werd twee keer eerder vernieuwd, in 1993 en 2001.

Laad meer Drachten

Geef een antwoord

Bekijk ook

Leeuwarden – Twee personen aangehouden na vechtpartij

De politie heeft zaterdagavond twee personen aangehouden na een vechtpartij op de Hooidoll…