Home Nederland Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3 duizend toenam tot 380 duizend. De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24 duizend werklozen per maand bij.

De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld 11 duizend werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8 duizend toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4 duizend.

In maart kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,4 procent van de beroepsbevolking; in februari was dat 6,2 procent.

Daling aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde.

Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.

In maart werden er 48 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45 duizend beëindigd. Er werden 22 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel t.o.v. een maand geleden als t.o.v. een jaar geleden toegenomen.

Laad meer Nederland

Geef een antwoord

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …