Home Nederland Verbetering klachtafhandeling door zorgaanbieders

Verbetering klachtafhandeling door zorgaanbieders

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan kennen. Verder kunnen zorgaanbieders, waar nodig, gedwongen worden meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.

Formeel betreft het een wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg. Deze wet ligt sinds juni 2010 in de Tweede Kamer, maar is mede vanwege de omvang en complexiteit nog niet inhoudelijk behandeld. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben daarom in februari aangegeven deze wet op te knippen in vier delen. De Wkkgz is het eerste deel.

De overige onderdelen van de Wet cliëntenrechten zorg (goed bestuur en medezeggenschap, de geneeskundige behandelovereenkomst en de toelatingen van zorginstellingen) zullen later in afzonderlijke wetsvoorstellen worden behandeld.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …