Home Nederland Tien landen bespreken praktische stappen naar een kernwapenvrije wereld

Tien landen bespreken praktische stappen naar een kernwapenvrije wereld

NPDI-conferentie
Foto: BZ/Aad Meijer

Tien landen kwamen vandaag in Den Haag bijeen om te praten over nucleaire ontwapening en praktische stappen om de verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan. ‘We werken aan de totstandkoming van een wereld zonder kernwapens’, zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken), de gastheer van de conferentie.

‘Het is cruciaal nucleaire arsenalen te verminderen en te voorkomen dat kernwapens in handen vallen van terroristen, criminelen en gevaarlijke regimes. Doel van het Non-Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) is met praktische stappen vooruitgang te boeken op het gebied van ontwapening en non-proliferatie.’

Bij het NPDI zijn tien landen aangesloten: Australië, Canada, Chili, Duitsland, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze landen kwamen, op initiatief van Japan en Australië, in 2010 voor het eerst bijeen. Zij roepen alle landen die dat nog niet gedaan hebben, op toe te treden tot het Non-Proliferatie Verdrag en andere internationale juridische instrumenten, die de essentiële bouwstenen vormen voor de totstandkoming van een kernwapenvrije wereld.

De NPDI-landen steunen non-proliferatie en ontwapening op praktische wijze en bieden, in samenwerking met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), technische ondersteuning. Zij zijn bereid eigen ervaringen en goede gebruiken en werkwijzen met anderen te delen.

De NPDI:

  • Moedigt kernwapenstaten aan tot grotere transparantie over hun kernwapen arsenalen en tot vermindering van de rol en betekenis van kernwapens in hun militaire doctrines;
  • Roept kernwapenstaten op alle categorieën kernwapens op te nemen in toekomstige ontwapenings besprekingen, ook de niet-strategische kernwapens, die tot nog toe geen onderdeel uitmaken van wapenbeperkingsonderhandelingen;
  • Roept alle landen, die dat nog niet hebben gedaan, op tot ondertekening en ratificatie van het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) en tot die tijd kernproeven blijvend op te schorten, wat een onmisbare stap is op weg naar een kernwapenvrije wereld;
  • Roept eveneens op tot een onmiddellijk begin van onderhandelingen voor een verdrag dat een einde maakt aan de productie van splijtstof materiaal voor kernwapens.

De NPDI-landen veroordelen krachtig de recente Noord-Koreaanse kernproef en roepen Iran op zich te houden aan zijn internationale verplichtingen aangaande zijn kernprogramma.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …