Home Nederland Politiek schuldig aan afglijden maatschappij

Politiek schuldig aan afglijden maatschappij

Het politieke klimaat van de afgelopen jaren is mede de oorzaak dat het steeds minder fijn is om in Nederland te wonen. Dit blijkt uit onderzoek dat online marktonderzoekbureau Multiscope uitvoerde onder 1.000 Nederlanders. Tweederde van de ondervraagden is van mening dat de politiek heeft bijgedragen aan de ‘verhuftering’ van de samenleving. 1 op de 5 geeft zelfs aan Nederland binnen 10 jaar te verlaten als ze de kans daarvoor krijgen.

Gebrek aan respect
Liefst 77% van de ondervraagden vindt dat de samenleving aan het afglijden is. Naast het politieke klimaat worden gebrek aan respect voor de medemens, en gebrek aan respect voor onder andere politie, hulpverleners en onderwijzers als belangrijkste redenen genoemd. Ook het individualisme (jezelf boven de gemeenschap stellen) en de totale verharding van de maatschappij zijn volgens velen belangrijke oorzaken.

Grootste ergernissen
In het onderzoek is gevraagd naar de grootste ergernissen van Nederlanders op het gebied van overlast, verkeersovertredingen, vervuiling en onbeleefd gedrag. De grootste ergernis is vernieling van openbaar bezit. Gevolgd door zwerfafval en het niet aangeven van richting bij afslaan in het verkeer.

Geen weerwoord
Ondanks dat Nederlanders de samenleving zien afglijden en vele ergernissen omtrent hufterig gedrag hebben, doet men er zelf weinig aan om het te voorkomen. Driekwart van de ondervraagden vermijdt hufterig gedrag en overlast, probeert zich er niet aan te ergeren of neemt gewoon geen maatregelen als ze met overlast geconfronteerd worden.

Harder en strenger beleid
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat Nederland voor een hardere aanpak van overlast pleit. De helft is voor strengere rechtshandhaving, een zogenaamd ‘lik op stuk beleid’. Daarbij vindt ruim een kwart (28%) dat de politie harder moet ingrijpen. Veel mensen zoeken de oplossing ook bij de opvoeders. 43% vindt dat er op scholen meer aandacht moet zijn voor zaken die de maatschappij positief doen veranderen en een derde ziet een oplossing in verplichte opvoedcursussen voor kind en ouder. Het is echter niet te laat om het tij te keren. Met de stelling dat de verloedering van de samenleving een onoplosbaar probleem is, is 81% het oneens.

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalige peiling onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 1.000 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de online populatie.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …