Home Nederland Sociale media vast onderdeel van politiewerk

Sociale media vast onderdeel van politiewerk

De korpsleiding en eenheidsleidingen van de politie bespraken woensdag met burgemeesters, hoofdofficieren van justitie, rechters en onderzoekers tijdens de Conferentie Sociale Media de ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s ervan. De politie gebruikt sociale media bij de intake van meldingen, als informatiebron, voor toezicht, handhaving en opsporing. Burgers kunnen via deze media iets melden of hulp inroepen. Project X in Haren plaatste de sociale media in het middelpunt van de belangstelling. Haren is leerzaam, maar het fenomeen sociale media is allesbehalve nieuw voor de politie.

‘De overheid en dus ook de politie moet zich meer verplaatsen in het perspectief van de burger en van jongeren’, stelt hoofdcommissaris Jannine van den Berg. Zij is binnen de korpsleiding verantwoordelijk voor sociale media. ‘De ontwikkelingen binnen de sociale media zijn snel en ongrijpbaar. Dat vereist van ons permanente alertheid en voortdurende innovatie. De politie kan en wil het zich eenvoudigweg niet permitteren om achter de feiten aan te lopen. Daarom trekt de politie hard aan de verdere inbedding van sociale media binnen ons werk. Al meer dan vijftienhonderd wijkagenten communiceren via Twitter met de mensen in hun wijk. Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol bij handhavingsacties en bij de aanpak van het uitgaansgeweld.’

Informatie op sociale media wordt steeds meer en beter gemonitord, geanalyseerd en geduid. Op basis daarvan bepaalt de politie adequate interventies. Het wordt gebruikt bij opsporing, crowd control, evenementen en tijdens crisissituaties. Bij de politie is het gespecialiseerde team Open Source Intelligence ingericht. Dit landelijke team monitort en duidt, onder meer strafbare feiten gepleegd in de virtuele wereld. Ook in reguliere situaties gebruikt de politie het potentieel van sociale media.

In elke eenheid van de nationale politie volgt een Realtime Intelligence Center (RTIC) de sociale media, ook ten behoeve van het lokale gezag. Zowel de RTIC’s als de recherche beschikken over geavanceerde hulpmiddelen om berichtgeving op de verschillende vormen van sociale media te kunnen monitoren, analyseren en duiden. Door het landelijk dekkend netwerk van de RTIC’s kunnen de eenheden elkaar 24/7 ondersteunen en samenwerken bij de analyse van het berichtenverkeer op de sociale media. Burgers kunnen deze media gebruiken om iets te melden of hulp in te roepen.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …