Home Nederland Lichte stijging zelfmoorden

Lichte stijging zelfmoorden

Minister Schippers heeft de jaarrapportage Vermindering Suïcidaliteit 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. In de jaarrapportage is in 2011 een lichte stijging van het aantal suïcides te zien. Deze stijging is minder dan de jaren daarvoor. Het aantal suïcides onder jongeren onder de 20 jaar is in 2011 sterk gedaald ten opzichte van 2010.

In 2012 is de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag verschenen. Deze richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het Nederlands instituut van Psychologen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het Trimbos-instituut heeft op verzoek van minister Schippers een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat deze nieuwe richtlijn zo snel mogelijk in de praktijk gebracht kan worden.

Het voorlopige streefcijfer van 5% minder suïcides per jaar zoals dat in 2008 door het toenmalig kabinet werd vastgesteld is niet reëel gebleken. Daarom zal op basis van de cijfers in de ons omringende landen en wetenschappelijk onderzoek in overleg met veldpartijen voor de zomer een nieuw streefcijfer vastgesteld worden.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …