Home Nederland Europees landbouwbeleid groener en doelgerichter

Europees landbouwbeleid groener en doelgerichter

‘De ministers van landbouw van de EU hebben een akkoord bereikt over het nieuwe Europese landbouwbeleid: vergroening en modernisering van de landbouw staat voorop.’ Dat stelt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken na het besluit van de EU-ministers van landbouw. Nederland vindt het belangrijk dat de Europese ministers inzetten op een doelgerichte en flexibele invulling van vergroeningsmaatregelen. Daarmee is een grote stap gezet op weg naar een groenere, innovatievere en duurzamere landbouw. ‘Dat is belangrijk voor Europa, maar zeker ook voor Nederland’, aldus staatssecretaris Dijksma.

In het akkoord dat de 27 ministers dinsdag 19 maart 2013 hebben gesloten voor de onderhandelingen met het Europees Parlement zijn ook verschillende Nederlandse wensen gehonoreerd. Zo kunnen boeren óf kiezen voor 1 van de 3 standaard vergroeningsmaatregelen: het elk jaar wisselen van gewas, behouden van grasland of het inrichten en beheren van waardevolle landschappen. Óf ze kiezen voor vergroening via duurzaamheidscertificaten en/of agrarisch natuurbeheer. En gecertificeerde biologische bedrijven komen in aanmerking komen voor de premie voor vergroening. Deze alternatieven moeten natuurlijk evenveel opleveren voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Door dit alternatief hebben Nederlandse boeren meer ruimte gekregen om te kiezen voor vergroening die past bij de specifieke omstandigheden in Nederland.

In het akkoord van de ministers is ook het Nederlandse voorstel overgenomen dat agrarische natuurverenigingen (boerencollectieven) gezamenlijk vergroeningsmaatregelen kunnen uitvoeren. Deze boerencollectieven krijgen bijvoorbeeld de gelegenheid om samen het houtwallen of beekdalen in een gebied te beheren en onderhouden. Op deze manier kan agrarisch natuurbeheer effectiever worden. Gezamenlijke aanpak betekent immers vaak ook een hogere kwaliteit van het beheer.

Het nieuwe Europese Plattelandsbeleid stimuleert investeringen in innovatie en verduurzaming op het boerenerf. ‘Dat past bij de uitdaging waar veel Nederlandse boeren voor staan om duurzamer te produceren. Ik zie naast de bekende initiatieven zoals precisielandbouw, ook mogelijkheden voor verwerking van mest tot nieuwe producten of innovatieve veehouderijsystemen.’

Er is ook een akkoord over het afschaffen van de laatste productiesteun: na de melkquota in 2015, verdwijnen de suikerquota in 2017. Suikerproducenten, -verwerkers en consumenten profiteren daarvan omdat de marktprijs waarschijnlijk zal dalen.

Door de inzet van Nederland wordt het mogelijk dat producentenorganisaties van boeren of tuinders niet alleen voor hun leden, maar ook voor sectorgenoten regels kunnen stellen. Dat kan dan alleen onder zeer specifieke voorwaarden. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld door deze organisaties extra regels komen voor diergezondheid, plantgezondheid en voedselveiligheid. Dat is belangrijk als de sector wordt geraakt door bijvoorbeeld een plantenziekte die bestreden moet worden in het belang van de hele sector.

Het akkoord geeft Ierland als EU-voorzitter het mandaat om met het Europees Parlement en de Europese Commissie tot definitieve overeenstemming te komen over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Het is de bedoeling dat definitieve besluit over het nieuwe Europese landbouwbeleid in juni in zowel de Raad van Europese landbouwministers als in het Europees Parlement wordt genomen. Voor Nederland is voor de hele periode 2014-2020 ongeveer 6 miljard euro gereserveerd. Daarvan is ongeveer 5,4 miljard voor (vergroende) directe betalingen aan boeren en zo’n 0,6 miljard voor plattelandsbeleid.

 

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …